Terug naar overzicht

Bij startende school Auryn staat autonomie leerkracht voorop

Bij het Vrije Leerkrachten College Auryn in Zutphen is gekozen voor een vereniging als bestuursvorm met de leerkrachten als leden. Zij staan gelijk aan de dagelijkse leiding , om zo hun autonomie te waarborgen. Ook verdienen zij hetzelfde. Een gesprek hierover alsook over de ruimte die is ervaren bij het oprichten van de school.

Na afloop van de colleges aan de Vrijeschool Pabo, in de trein van Leiden naar Zutphen, voerden Marie Van Overbeeke en Marleen de Wit uitvoerig onderzoekende gesprekken over hoe zij het onderwijs zouden inrichten. Het mondde uit in de oprichting van Waldorfschool (vrijeschool) Auryn in Zutphen, die in augustus haar deuren opent met naar verwachting zeventig leerlingen verdeeld over de groepen 1 t/m 5.

Vereniging als bestuursvorm

‘De autonomie van de leerkracht hebben wij hoog in het vaandel staan’, vertelt Van Overbeeke. ‘Om die reden hebben we gekozen voor een vereniging als bestuursvorm. De leerkrachten zijn de leden, zij bepalen uiteindelijk het beleid. Het waarborgt in onze ogen dat de leerkrachten de teugels in eigen handen hebben en kunnen doen wat zij pedagogisch juist vinden en dus niet zozeer wat van hogere hand wordt opgelegd.

Derde vrijeschool in Zutphen

Waarom nog een vrijeschool in Zutphen, als er al twee zijn? ‘De wachtlijsten zijn lang in Zutphen. En mede door het lerarentekort kwamen er steeds meer leerkrachten met een reguliere pabo-opleiding, terwijl die opleiding wel degelijk anders is dan de vrijeschool pabo-opleiding. Dit heeft invloed op het vormgeven van deze onderwijsvorm, die ook door een innerlijke houding en uiteenzetting met de antroposofische filosofie gekenmerkt is. Daarom komt er met Auryn geen derde vrijeschool bij, maar een Waldorfschool. Ook al zijn er veel overeenkomsten, we willen de bestaande vrijescholen niet in de weg zitten. We worden gelukkig ook aan de andere kant van de stad gehuisvest.’

Veel ruime bij oprichten school

Van Overbeeke heeft veel ruimte ervaren bij het oprichten van de school. ‘Neem het afnemen van toetsten. Op het afnemen van de doorstroomtoets na, ben je hier helemaal niet toe verplicht. Wij maken dan ook geen gebruik de bestaande toetsmethodes, die in onze ogen afbreuk doen aan de vaardigheden van leerkrachten en hun vertrouwen hierin. We zijn bezig om zelf iets te ontwikkelen wat eer doet aan zowel de ontwikkeling van de leerling als de vaardigheden van de leerkracht.’

Bestuurlijke kennis is onontbeerlijk

Van Overbeeke heeft zich samen met de andere oprichters veelal bezig gehouden met het neerzetten van het onderwijs. ‘Bestuurlijk komt er echter ook heel veel kijken bij het neerzetten van een school. Nog los van de tijd die hierin gaat zitten, is enige ervaring hierin onontbeerlijk. ‘We zijn dan ook heel blij met de inzet van een aantal vrijwilligers met een bestuurlijke achtergrond. Dat heeft ons echt tijd en kopzorgen gescheeld.’

Pioniersgeest

Met nog enkele weken te gaan voor de opening, is er nog genoeg te doen. ‘Zeker het schoolgebouw heeft nog niet de inrichting die past bij ons onderwijs, geïnspireerd vanuit de Waldorfpedagogiek. Of dit al helemaal klaar is in augustus, durf ik niet te zeggen. De pioniersgeest van onze leerkrachten is echter groot, net als de pioniersgeest van onze ouders. Als zij hun weg kunnen vinden en de leerlingen blij naar huis gaan in de eerste weken, dan is de start geslaagd wat mij betreft en kunnen we verder met de ontwikkeling van Auryn.’

Gerelateerd