Terug naar overzicht

‘De bouw van het nieuwe schoolgebouw is goede PR’

In augustus opende basisschool De Verwondering Voorne haar deuren. Drie weken had het team om er naartoe te kunnen werken. ‘Voldoende om voorbereid te zijn op de eerste weken, maar niet om concepten uit te diepen en elkaar te leren kennen’, zegt bestuurder en medeoprichter Wouter Maagdenberg. Daar gaat nu veel tijd in zitten. Fijn dus dat de bouw van het nieuwe schoolgebouw vanzelf voor goede PR zorgt’.

Directeur Elly Wassink startte 1 juni, de rest van het team 1 augustus. Natuurlijk had Maagdenberg al veel eerder met het team willen beginnen, maar dat ging gewoon niet. ‘Dat heeft alles te maken met de bekostiging vanuit de overheid. Eind oktober heb ik pas de beschikking hiervoor gekregen. Ik heb het eerder al in een interview met VBS gezegd, maar ik blijf herhalen dat ik dit een slechte zaak vind. Het ontbreken aan tijdige financiële middelen staat een professionele start van een nieuwe school in de weg. Het zorgt ook voor onrust. Ik blijf me er hard voor maken, dat hier verandering in komt.’

Goede eerste indruk

Het zit Maagdenberg hoog, maar staat zijn drive niet in de weg. ‘Bijna dag en nacht is er in augustus door het team gewerkt om een goede eerste indruk te maken en om met het onderwijs te kunnen starten. Klaslokalen zijn ingericht, overdrachtsdossiers gelezen en leermethoden zijn uitgewerkt. Het was een pittige tijd voor iedereen, ook na de start van de school. Functioneert het team, voelen de kinderen zich fijn en zijn de ouders tevreden? Dat zijn vragen waar wij als school mee bezig waren.’

Inmiddels zitten de leerlingen goed op hun plek. ‘Tijdens de eerste Ontwikkelgesprekken kregen we ook van meerdere ouders te horen dat hun kind flink was opgebloeid. Daar hebben we het uiteindelijk voor gedaan. We bieden een andere kleur in het onderwijslandschap, dat in onze omgeving wordt gedomineerd door een groot schoolbestuur.’

Ruime om elkaar te leren kennen

De focus ligt nu op de ontwikkeling van de doorlopende leerlijn, de monitoring van de voortgang van leerlingen en het uitrollen van het Jeelo-concept (Je Eigen Leeromgeving – ontwikkelingsgericht en maatschappelijk betrokken basisonderwijs). Daarnaast krijgt het team veel ruimte om elkaar beter te leren kennen en op elkaar ingespeeld te raken. ‘Directeur Elly Wassink begeleidt dit goed’

Luxeprobleem

Al ligt alleen de fundering er nog maar net, eind januari wordt het nieuwe schoolgebouw opgeleverd. ‘Lang leve prefab’, aldus Maagdenberg. ‘De bouw van het pand trekt hoe dan ook aandacht. Kinderen willen er kijken, ook kinderen die hier niet op school zitten. Dit trekt automatisch de nieuwsgierigheid van ouders, daar hoeven we niets voor te doen. Voor komend schooljaar hebben we er al een hoop aanmeldingen bij, te veel bijna. Terwijl we niet te hard willen groeien, daar is niemand bij gebaat. Een luxeprobleem voor een schoolstarter’, eindigt Maagdenberg met een glimlach.

Gerelateerd