Terug naar overzicht

‘Je beseft niet wat je te wachten staat bij het oprichten van een nieuwe school’

De nieuwe school Klein Rotterdam opende op 31 augustus 2020 voor het eerst de deuren. Basisschool Klein Rotterdam heeft de ambitie met partners in en om de school samen te werken aan een leer- en ontwikkelcommunity. ‘Vernieuwing, verandering en verbetering is lastig binnen bestaande besturen en scholen. Daarom hebben we besloten zelf een school op te richten’, vertelde initiatiefnemer Nick Zuidam (links op de foto) in augustus 2020 in een interview:

Waarom hebben jullie Klein Rotterdam, locatie Zevenkamp opgericht?
‘Mede-initiatiefnemer Stefanie Langelaar en ik merkten dat kinderen andere onderwijsbehoeften hebben. Stefanie is onderwijsprofessional en geïnteresseerd in 10-14-scholen. Vanuit mijn jarenlange onderwijservaring in verschillende (directie)functies weet ik dat vernieuwing, verandering en verbetering lastig is binnen bestaande besturen en scholen. Daarom hebben we besloten zelf een school op te richten. We zijn onderzoeken gaan lezen en andere vernieuwingsscholen gaan bezoeken. Als eerste basisschool zijn we lid geworden van de Vereniging Agora (‘De bedenkers van Agora willen een leeromgeving die kinderen motiveert en recht doet aan de verschillen tussen kinderen. Ieder kind leert op zijn of haar manier. Bron: https://www.verenigingagoraonderwijs.nl/) en werken we met ontwikkelingsgericht onderwijs.’

Vanuit welke onderwijsvisie werkt Klein Rotterdam?
‘We hebben de ambitie om een onderwijsaanbod voor 0-18 jaar te bieden en om met partners in het gebouw en in de omgeving samen te werken in een leer- en ontwikkelcommunity. Ook is de ambitie om in het gebouw een aanbod te hebben tussen 7.00-23.00 uur, we willen echt van en in de wijk zijn en willen de wereld in voor ontmoeting en excursies en stages.

We beginnen als basisschool voor kinderen van 4-10 jaar (later groeien we door naar 12 jaar), na de kerstvakantie komen daar peutergroepen van 2-4 jaar bij en daarna opvang van 0-2 jaar. Over een aantal jaar willen we ook leerlingen van 12-18 jaar ontvangen én op meer locaties scholen openen. We gaan verder dan een IKC met een opvang-, welzijn- en cultuuraanbod, waarbij we ook kijken wat mogelijk is voor ouders die een zzp-plek in het gebouw willen.

Leerlingen krijgen een persoonlijke leerroute op naam. We kijken naar de leervragen van kinderen: waar ligt de belangstelling van een kind? Daarnaast werken we met projecten en thema’s waarbij de leervragen van kinderen ook aan bod komen. Bij het aanbod van taal/rekenen krijgen kinderen instructie op hun niveau en mogen ze kiezen of ze dit met elkaar of alleen doen.’

Wat vind je van de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen?
‘De wet geeft meer mogelijkheden om iets te veranderen in het onderwijs. Het is van belang als school onderscheidend onderwijs te bieden, zodat ouders wat te kiezen hebben. Voor ons als startende school is het belangrijk dat we onder de nieuwe wet acht in plaats van vijf jaar de tijd krijgen om de stichtingsnorm te halen, die is 303 leerlingen in Rotterdam.’

—————-

De Schoolstarterskit: als je een school wilt starten
VBS en bureau Common Ground hebben samen de Schoolstarterskit gemaakt. De website geeft stap voor stap aan wat er nodig is om een school te stichten. Zo worden de procedures duidelijk en houd je tijd over om over het onderwijsconcept na te denken. Want dat is waar het uiteindelijk om draait: goed onderwijs. Onderweg krijg je tips van experts en initiatiefnemers die het proces al hebben voltooid. De Schoolstarterskit bestaat uit vier delen: Visie op onderwijs, Op weg naar een school, Start van de school en Wet-en regelgeving.

Hoe kan VBS jou helpen als je een school bent gestart?
VBS is al decennialang betrokken bij veel initiatieven voor nieuwe scholen. We komen op voor de vrijheid van onderwijs: het recht van ouders om kinderen te laten onderwijzen op een manier die past bij hun opvattingen. Als je kijkt naar onze leden, zie je een divers palet: een grote verscheidenheid aan scholen en pedagogische richtingen. Pionieren en pedagogisch ondernemerschap zit in hun DNA. Voor haar leden is VBS belangenbehartiger, helpdesk en verbinder. We helpen startende scholen om zichzelf verder te ontwikkelen. Lees hier wat we allemaal kunnen doen…

Meer weten?
Neem voor vragen, sparren of advies contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk (alleen voor leden, dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur) via:
– Telefoon: 070 – 331 52 15
– Email: helpdesk@vbs.nl
– Whatsapp: 0653573393

Gerelateerd