Terug naar overzicht

Als nieuwkomer invulling geven aan de Code Goed Bestuur

Na de zomervakantie krijgt Oisterwijk er een basisschool bij, de Nieuwe Linde. Hoe hebben de initiatiefnemers de invulling van de Code Goed Bestuur opgepakt? VBS sprak erover met Robert Nieuwenhuijse, de voorzitter van onderwijsstichting de Nieuwe Linde en tevens een van de oprichters.

‘De radars gingen draaien na het bijwonen van de online VBS-kennissessie ‘De relatie tussen bestuur en intern toezicht in het po’ in november 2020’, start Nieuwenhuijse zijn verhaal. Tijdens deze sessie hebben VBS-directeur Edward Moolenburgh en directeur-bestuurder van Stichting Montessorischool Veenendaal René Derksen de deelnemers wegwijs gemaakt in de wereld van het bestuur, intern toezicht en de verhouding tussen het bestuur en directie. ‘Gelet op de diverse bestuursmodellen die er zijn en het belang van een duidelijke rolverdeling, was het helder dat we een visie moesten ontwikkelen over hoe we het bestuursmodel van onze school vorm wilden gaan geven. Een ding was zeker, het moest passen bij onze organisatie.’

Directeur met onderwijskundig profiel
De initiatiefnemers zijn vervolgens meerdere keren met Moolenburgh rond de tafel gaan zitten om het bestuursmodel verder uit te werken. Uiteindelijk is gekozen voor het one tier model. ‘In ons geval is dat een dagelijks bestuur, een toezichthoudend bestuur en een directeur met een onderwijskundig profiel.’ Voor dit laatste is bewust gekozen. ‘Je zou ook kunnen kiezen voor een directeur met een meer bestuurlijk-strategisch profiel of directeur met een achtergrond in verandermanagement. Maar omdat wij als nieuwe school nog zoveel praktische zaken moeten uitwerken, ook nadat we gestart zijn, willen we een directeur die met haar voeten in de spreekwoordelijke klei staat en daar nog wel even wil blijven staan.’

Ouderbetrokkenheid
De initiatiefnemers – waaronder ook toekomstige ouders van de school – gaan zelf zitting nemen in het dagelijks bestuur. ‘We willen de ervaring en kennis die we in deze fase hebben opgedaan meenemen wanneer de school daadwerkelijk in bedrijf is. De intentie is wel dat de directeur op den duur de functie van directeur-bestuurder gaat bekleden, maar zover is het nog niet’, vertelt Nieuwenhuijse. In het toezichthoudend bestuur wil de Nieuwe Linde mensen met meerdere disciplines (zoals financiën en HR) bij elkaar te brengen, waarvan minimaal één ouder. ‘Ouderbetrokkenheid staat bij ons hoog in het vaandel.’

Medezeggenschap
Hoewel de Nieuwe Linde voor het nieuwe schooljaar wel al drie leerkrachten heeft aangenomen, zijn ze formeel nog niet in dienst. ‘Een medezeggenschapsraad hebben we dus nog niet, maar de facto is in de voorbereiding naar de opening wel al heel veel overleg tussen deze leerkrachten, de directeur die we ondertussen hebben aangenomen en de initiatiefnemers – het dagelijks bestuur en ouders van leerlingen die er straks naar school gaan. Zodra het schooljaar is gestart, gaan we deze raad uiteraard wel zo snel mogelijk formaliseren.’

In de komende editie van De VBS lees je wat de Nieuwe Linde in ogenschouw heeft genomen bij de werving van het personeel en de directeur. Dit magazine valt half juni in de brievenbus!

Voor meer informatie over schoolstichting, surf naar www.schoolstarterskit.nl.

(20-05-2021)

Gerelateerd