Terug naar overzicht

Ga jij in gesprek met OCW over sturing in funderend onderwijs?

Het ministerie van OCW wil graag met het veld in gesprek over dilemma’s rondom sturing, zeggenschap, bekostiging of arbeidsvoorwaardenvorming. Eind januari 2024 zijn daarvoor vier bijeenkomsten gepland. Ben je leraar, onderwijsondersteuner, schoolleider, ouder, bestuurder, medezeggenschap of toezichthouder? Laat dan je stem horen.

In de kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek “Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid” heeft de minister van OCW een herijking aangekondigd van de sturing in het funderend onderwijs. Daarbij staan vragen centraal als: vanuit welke sturingsgedachte stuurt OCW het onderwijs aan? Hoe voorschrijvend moet de overheid daarin zijn? Wie moeten er meebeslissen over de keuzes die worden gemaakt? Hoe zorgen we ervoor dat onderwijsgeld goed wordt besteed en dat voor iedereen duidelijk is welke keuzes worden gemaakt? Wat kunnen we verbeteren aan de manier waarop de arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld?

Vier bijeenkomsten

Om deze vragen te beantwoorden zijn de ervaringen en ideeën van het onderwijsveld erg belangrijk. Daarom organiseert OCW in januari 2024:
25 januari 16:00 – 20:00 in Zwolle, inloop vanaf 15:30 (fysiek)
29 januari 16:00 – 20:00 in Eindhoven, inloop vanaf 15:30 (fysiek)
30 januari 16:00 – 20:00 in Rotterdam, inloop vanaf 15:30 (fysiek)
31 januari 19:00 – 21:00 (digitaal via Teams)

Meer weten en/of aanmelden?

Kijk dan hier

Gerelateerd