Terug naar overzicht

Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen treedt in werking

De wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen treedt op 1 november 2020 in werking voor het voortgezet onderwijs en op 1 februari 2021 voor het basisonderwijs. Vanaf dat moment moeten initiatiefnemers van nieuwe scholen met hun aanvraag voldoen aan de wet- en regelgeving van de nieuwe wet. Initiatiefnemers kunnen met de daadwerkelijke oprichtingsprocedure volgens de nieuwe wet starten vanaf 1 juni 2021.

Op 1 november 2020 lanceert DUO een website met toegankelijke informatie over de stichtingsprocedure. Vanaf 1 juni 2021 kunnen initiatiefnemers op DUO.nl een aanvraag indienen, waarna de startprocedure voor oprichting van een school volgens de nieuwe systematiek begint. Als schoolstichters de procedure succesvol doorlopen, kunnen ze in augustus 2023 de deuren openen.

Bij de nieuwe wet horen ministeriële regelingen over de details van onder meer de stichtingsprocedure, nevenvestigingen, verzelfstandiging en belangstellingsmeting. Deze ministeriële regelingen zijn:

Veranderingen Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen
De wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen, die de regelgeving rond schoolstichting moderniseert, is in mei aangenomen door de Eerste Kamer. Een school hoeft onder de nieuwe wet niet meer onder een ‘erkende richting’ te vallen. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk een school op te richten op basis van een pedagogisch-didactisch concept. Ook meten de oprichters volgens de nieuwe systematiek de belangstelling van ouders via ouderverklaringen. Lees hier een overzicht van de belangrijkste veranderingen.(09-09-2020)

Gerelateerd