Terug naar overzicht

Welke afspraken kun je maken over afstandsonderwijs

In tijden van afstandsonderwijs hebben lessen een meer openbaar karakter. Ouders kunnen meekijken en leerlingen kunnen filmpjes al dan niet bewerkt delen via sociale media. Welke afspraken kun je als school maken over afstandsonderwijs? Lees hier een artikel over de rol van de AVG bij afstandsonderwijs.

Het advies van Lesopafstand.nl is om specifieke gedragsregels vast te leggen en deze met leerlingen te delen. Denk aan:
-Maak geen opnames van video’s en chatgesprekken met leraren en medeleerlingen;
-Leerlingen mogen door de leraar opgenomen filmpjes niet bewerken of delen via sociale media of andere kanalen.

Leraren
Leraren kunnen hun filmpjes het beste delen van de elektronische leeromgeving (ELO) van de school of via Stream Office365. Via YouTube of Vimeo is het voor een school namelijk heel moeilijk om regels te handhaven, geeft Lesopafstand aan. Gebruik je toch zo’n videoplatform, spreek dan af dat leraren hun filmpjes nooit openbaar delen. Zet filmpjes dus achter een inlog en wachtwoord. En gebruik bij het uploaden altijd een account gekoppeld aan je werkmail.

Cameragebruik
Mag je bij onderwijs op afstand of hybride onderwijs de webcam of camera van de leerling gebruiken voor het nabootsen van de reguliere klassituatie?
Allereerst moet je vaststellen wat het doel van de les op afstand is en of het daarvoor nodig is dat de leerlingen in beeld zijn, geeft Lesopafstand aan. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om de leerling te zien om de aanwezigheid te registreren. Verder kan het voor het uitvoeren van goed onderwijs belangrijk zijn dat de leerlingen in beeld zijn, bijvoorbeeld bij een interactieve les, om de leerlingen goed te kunnen begeleiden of als leerlingen met elkaar moeten samenwerken. Het is dus mogelijk om leerlingen te verplichten om hun camera aan te zetten en de professional (leraar) bepaalt of en wanneer dit noodzakelijk is.

Tips:
-Instrueer leerlingen goed over wat ze zelf kunnen doen om de impact op hun privacy te verbergen, bijvoorbeeld door het instellen of vervagen van de achtergrond;
-Ga in gesprek met leerlingen die bezwaren hebben en zoek samen een oplossing;
-De camera hoeft niet per se de hele les aan te staan, maar alleen als de leraar dat noodzakelijk vindt en er om vraagt.

Het streamen van lessen
Situatie 1: Leerlingen zitten in het klaslokaal, de leraar is thuis (les wordt niet opgenomen)
Moet de leraar de leerlingen via camerabeeld(en) kunnen zien?
In deze situatie komt de privéomgeving van de leerlingen niet in beeld. Dit betekent dat de belangenafweging (privacy van de leerling versus de noodzaak goed onderwijs te verzorgen) uitvalt in het voordeel van die noodzaak. Ook zien de leerlingen van elkaar niets anders dan ze in een gewone lessituatie zouden doen. Is het gebruik van de camera dus nodig voor het houden van toezicht, het handhaven van de orde of het activeren van de leerlingen? Dan kan het gebruik gerechtvaardigd worden.

Situatie 2: Leraar is in het klaslokaal, (een deel van) de leerlingen (is) zijn thuis (les wordt niet opgenomen)
Mogen de leraar en/of de leerlingen die in het klaslokaal zijn in beeld gebracht worden?
Zorg bij het streamen van een les dat de leerlingen in het lokaal niet in beeld komen. Het uitzenden van hun stem is wel toegestaan. De leraar komt alleen in beeld als dit nodig is voor het doel van de les.

Situatie 3: De les wordt opgenomen, zodat leerlingen deze (ook) later kunnen terugkijken
Je mag online lessen opnemen als je vooraf hebt bepaald voor welk onderwijsdoel je de opname nodig hebt. Houd bij voorkeur de leerlingen buiten beeld en verwerk hun vragen en reacties anoniem (lees die bijvoorbeeld voor vanuit de chat). Als het nodig is voor de bescherming van de privacy van een leerling of de leraar, moet het voor de leraar mogelijk zijn een gedeelte van de les na afloop uit de opname te knippen.
Lees hier meer over cameragebruik bij het streamen van lessen.

Meer weten?
Neem voor informatie en advies contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl, Whatsapp: 06 – 330 296 94. Je kunt bij ons terecht met vragen over onder meer deze onderwerpen: onderwijscao’s, arbeidsrecht, HR-beleid en -strategie, bedrijfsvoering, financieel management, huisvesting, medezeggenschap en het organiseren van bestuur en toezicht.

Lees hier een artikel over de rol van de AVG bij afstandsonderwijs.
(Bron: Lesopafstand.nl, 11-11-2020)

Gerelateerd