Terug naar overzicht

Wat verandert er voor het onderwijs in 2021?

Het primair onderwijs heeft een nieuwe code goed bestuur sinds 1 januari, de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen treedt 1 februari ook voor het po in werking en vanaf 1 juli geldt de wet bestuur en toezicht rechtspersonen. De VBS Helpdesk zet de belangrijkste wijzigingen in 2021 op een rij:

Nieuwe code goed bestuur
De nieuwe Code Goed Bestuur po geldt sinds 1 januari 2021. Het belangrijkste verschil met de vorige code is dat deze is opgebouwd uit vier principes met uitwerking. Daarnaast zijn er verplichtende bepalingen. VBS-directeur Edward Moolenburgh: ‘De nieuwe code biedt interessante uitgangspunten voor een goed gesprek over de verdere ontwikkeling van bestuur en toezicht. Wij kunnen bestuurders en toezichthouders daarbij vanuit onze kennis en ervaring ondersteunen.’ Lees hier meer.

Verantwoorden post-coronasubsidie
De ministers van Onderwijs versoepelen de verantwoording van het besteden van subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s door de coronacrisis. Lees hier meer.

Meer ruimte voor nieuwe scholen
De wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen treedt op 1 februari ook in werking voor het primair onderwijs (sinds 1 november 2020 is dat al het geval voor het voortgezet onderwijs. Voortaan moeten initiatiefnemers van nieuwe scholen met hun aanvraag voldoen aan de wet- en regelgeving van de nieuwe wet. VBS begeleidt al sinds jaar en dag veel ouderinitiatieven om scholen op te richten. Via de Schoolstarterskit vind je meer informatie. Lees hier meer.

Nieuwe beroepsstandaard schoolleiders po
De nieuwe beroepsstandaard schoolleiders primair onderwijs beschrijft wat schoolleiders zien als de kern van hun beroep en verwijst naar wetenschappelijke inzichten over schoolleiderschap. In de nieuwe beroepsstandaard staan vijf leiderschapspraktijken centraal. Lees hier meer.

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
De wet Bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt 1 juli 2021 in werking. Deze nieuwe wet heeft gevolgen voor bestuurders en intern toezichthouders in het primair en voortgezet onderwijs. Het is raadzaam te bekijken of de statuten gewijzigd dienen te worden, waarbij VBS graag met je meedenkt. Lees hier meer.

Rookvrije schoolpleinen
Vanaf 1 augustus 2020 is het wettelijk verboden om te roken op het terrein van onderwijsinstellingen. De handhaving door de NVWA op rookvrije schoolpleinen was vanwege de coronacrisis uitgesteld tot 1 januari 2021. Lees hier meer.

Heb je zelf ook een vraag?
Neem voor vragen, sparren of advies contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of Whatsapp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur. Je kunt terecht met vragen over onder meer: onderwijscao’s, arbeidsrecht, bedrijfsvoering, financieel management, huisvesting, medezeggenschap en het organiseren van bestuur en toezicht.
(7-1-2021)

Gerelateerd