Terug naar overzicht

VBS blij dat Dijkgraaf niet met extra maatregelen komt naar aanleiding van Onderwijsraad-advies

In zijn reactie van 3 juli 2023 laat minister Dijkgraaf weten dat hij de aanbevelingen van het Onderwijsraad-advies ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ overneemt en geen extra maatregelen zal invoeren. VBS is blij met deze conclusie, dit is belangrijk om vrijheid van onderwijs te kunnen waarborgen.

In het advies (al in oktober 2021 gepubliceerd) vraagt de Onderwijsraad van de regering om de kern en grenzen van onderwijsvrijheid aan de hand van de democratische
rechtsstaat duidelijk te definiëren. Dit doet zij aan de hand van drie aanbevelingen:

  • Vul de verplichte gemeenschappelijke kern waar alle scholen aan moeten voldoen, duidelijker in vanuit de democratische rechtsstaat.
  • Definieer de buitengrens van de vrijheid van onderwijs.
  • Gebruik de democratische rechtsstaat als richtsnoer voor de zorg van de overheid voor het onderwijs.

Verder concludeert de Onderwijsraad dat de overheid de democratische rechtstaat kan handhaven met de bestaande middelen. Extra regels en wetten zijn niet nodig.

Verduidelijken burgerschapsopdracht

Centraal in het rapport en de reactie van minister Dijkgraaf staat de burgerschapsopdracht van scholen. De Onderwijsraad geeft aan dat scholen heldere wettelijke kaders nodig hebben om hier op een goede manier uitvoering aan te geven. Daarin is verbetering mogelijk, constateert zij. VBS heeft ervoor gepleit om de effecten van de recent inwerking getreden burgerschapswet eerst af te wachten, deze nauwgezet te evalueren en dan pas conclusies te trekken over artikel 23.

Die lijn volgt Dijkgraaf: “de burgerschapsopdracht voldoet als basis, maar vraagt nadere uitwerking. Hiertoe wordt al gewerkt aan de actualisering van de kerndoelen van het burgerschapsonderwijs in het funderend onderwijs. De kerndoelen zullen in het schooljaar 2023/2024 op scholen worden getest.

Gerelateerd