Terug naar overzicht

Welke eisen zijn er voor bestuursverslag en verslag toezichthouders?

Voor 1 juli moeten onderwijsinstellingen hun jaarverslag indienen bij het ministerie van OCW/DUO. Het schoolbestuur deelt het verslag ook met stakeholders om zich te verantwoorden en om het gesprek over het gevoerde beleid te voeren. 

Welke eisen zijn er?

De voorschriften voor de (financiële) verantwoording zijn opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

  • Een jaarverslag bestaat uit een jaarrekening, een bestuursverslag en een verslag van het toezichthoudend orgaan.
  • In het bestuursverslag kijk je onder andere terug naar het afgelopen jaar: Wat was het plan? Wat is er gedaan? Wat is het resultaat? Wat is het effect op het plan van komend jaar en verder?
  • In haar eigen verslag gaat de raad van toezicht in op samenstelling en werkwijze, en welke onderwerpen zij heeft behandeld.

Het bestuursverslag en het verslag van het toezichthoudende orgaan moeten vanuit wet- en regelgeving aan bepaalde eisen voldoen. Welke dat zijn staat in onze “Checklist bestuursverslag” en “Checklist verslag toezichthouder”. Deze kun je als VBS-lid opvragen bij de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl.

Gerelateerd