Terug naar overzicht

VBS in gesprek met OCW over governance en medezeggenschap

Het ministerie van OCW is bezig met een onderzoek naar governance en (mede-)zeggenschap in het po en vo. Afgelopen weken heeft zij met schoolleiders, bestuurders, toezichthouders, (g)mr-leden en profielorganisaties – waaronder VBS – brede gesprekken gevoerd. De opbrengst hiervan wordt op 23 maart a.s. in een rapport gepresenteerd.

Vijf thema’s
De brede gesprekken werden gevoerd aan de hand van vijf thema’s.

1. Rol en positie van de schoolleider: Wat is de rol van de schoolleider en hoe deze in te vullen?
2. Governancestructuur van schoolorganisaties: welke structuur heeft organisatie van school nodig?
3. Versterken zeggenschap: Hoe kunnen leraren, schoolleiders en (G)MR-leden meebeslissen?
4. Investeringen naar de klas: Hoe wordt het geld besteed dat de school heeft uitgegeven?
5. Verantwoording: Hoe laat de school zien waar het geld aan uit is gegeven?

Doel en opbrengst onderzoek
OCW wil via dit onderzoek achterhalen wat ieders rollen en verantwoordelijkheden zijn in en om de school en hoe die zich tot elkaar verhouden. De opbrengst van het onderzoek presenteert zij in een rapport op donderdag 23 maart. Aan de hand hiervan wil OCW de rollen en verantwoordelijkheden opnieuw formuleren.

Uiteraard is VBS aanwezig bij de presentatie van het rapport. We houden je op de hoogte!

Gerelateerd