Terug naar overzicht

Brief profielorganisaties: ‘heroverweeg uitbreiding bestuurlijk instrumentarium’

Door het aangescherpte wetsvoorstel Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs kan de minister van Onderwijs sneller ingrijpen bij scholen waar kwaliteit of veiligheid niet op orde is. In een brief aan de commissie Onderwijs dringt VBS samen met de andere profielorganisaties erop aan dat het wetsvoorstel op een aantal punten wordt aangepast. We vragen de Kamer opnieuw de Raad van State om advies te vragen.De voorgestelde verruimde mogelijkheden van overheidsingrijpen op een rijtje:

  • niet alleen een ernstige, maar ook een kleine overtreding die lang voortduurt kan leiden tot een aanwijzing, een direct ingrijpen door de minister,
  • een enkel incident op het gebied van veiligheid of burgerschap kan tot hetzelfde gevolg leiden,
  • een redelijk in plaats van een ernstig vermoeden van een misstand kan aanleiding zijn tot het geven van een nog ingrijpender spoedaanwijzing.

De minister legt daarmee eerdere adviezen van de Raad van State over het oorspronkelijke wetsvoorstel naast zich neer. De Raad vindt dat er nu al voldoende mogelijkheden zijn om in te grijpen. De Onderwijsraad onderschrijft dit advies. De zorg is dat deze uitbreiding kan leiden tot rechtsonzekerheid en mogelijke rechtsongelijkheid.

Vorige week vond hierover een Kamerdebat plaats, maar deze is nog niet afgerond. Er komt een tweede ronde, waarvoor Kamerleden eerst nog aanvullende schriftelijke vragen kunnen indienen.

Lees hier de hele brief

(22 juni 2022)

Gerelateerd