Terug naar overzicht

Een nieuw schooljaar, een nieuwe bestuurder of toezichthouder?

Bij aanvang van een nieuw schooljaar zijn er geregeld wisselingen in bestuur en toezicht van scholen. De start kan ook een goed moment zijn om het intern toezicht te evalueren. VBS ontwikkelde daarvoor een aantal handreikingen voor haar leden:

Handreiking Leidraad schoolbestuur po
VBS heeft deze leidraad ontwikkeld om (vrijwillige) bestuurders/interne toezichthouders zicht te geven op de belangrijkste regelingen, verplichtingen en (beleids)documenten. De leidraad omvat een overzicht van de belangrijkste taken en verantwoordelijkheidsgebieden, documenten en beleidsstukken waarover een school moet of kan beschikken.

Handreiking benoemingsprocedure bestuur en toezicht CvB vo
Deze handreiking gaat over de benoemingsprocedure voor bestuurders en toezichthouders onderdeel College van Bestuur in het voortgezet onderwijs. Deze handreiking is bedoeld om daarbij te helpen.

Handreiking benoeming toezichthouders
Deze handreiking gaat over de benoemingsprocedure voor toezichthouders in het voortgezet onderwijs. Deze handreiking is bedoeld om daarbij te helpen. Wat speelt een rol bij benoemingsprocedures voor toezichthouders?

Profiel interne toezichthouders
Toezichthouders (bijvoorbeeld in de context van een raad van toezicht, one-tier of commissie van toezicht) kunnen hun toezichthoudende taak verrichten vanuit kennis en ervaring met professionele organisaties. De competenties van de toezichthouders liggen met name op strategisch en beleidsmatig niveau. In deze handreiking zet VBS de profielkenmerken van interne toezichthouders op een rij.

Vragenlijst evaluatie intern toezicht
VBS ontwikkelde een vragenlijst waarmee u het intern toezicht kunt evalueren. De vragenlijst gaat in op: de samenstelling, rolvervulling, functioneren, profilering, werving en selectie, en op positionering.

Dilemmagesprek bestuur en toezicht
Werkt bestuur en toezicht precies zoals het op papier beschreven is? Op papier lijkt alles in orde, maar in de praktijk zijn er soms grijze gebieden, dilemma’s die in het dagelijks werk ontstaan. Hoe ga je daarmee om? En hoe waarborg je naleving van interne afspraken? In dit document vindt u een aantal dilemma’s, waarmee u de dialoog tussen bestuur en toezicht kunt oefenen.

In onze Kennisbank staan meer handreikingen over onder meer communicatie met ouders, een model vrijwilligersovereenkomst en een HRM-checklist voor het po.

(06-09-2022)

Gerelateerd