Terug naar overzicht

OCW doet onderzoek naar governance en medezeggenschap. Laat jouw stem horen.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet een onderzoek uit naar governance en (mede)zeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs. Dat doet het ministerie door een breed gesprek te voeren met alle betrokkenen over de rollen en verantwoordelijkheden in en om de school.

Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van vijf thema’s:

  • Governancestructuur van schoolorganisaties (Welke structuur heeft de organisatie van de school?)
  • Versterken zeggenschap (Hoe kunnen leraren, schoolleiders en (G)MR-leden meebeslissen?)
  • Investeringen naar de klas (Hoe wordt het geld besteed dat de school heeft uitgegeven?)
  • Rol en positie van de schoolleider (Wat is de rol van de schoolleider en hoe kan die dat het beste invullen?)
  • Verantwoording (Hoe laat de school zien waar het geld aan uit is gegeven?)

Gesprekken, rapportage en eindconferentie
Het ministerie vraagt de input van bestuurders, schoolleiders, toezichthouders, (g)mr-leden, onderwijspersoneelsleden, ouders, vo-leerlingen en belangenbehartigers. De gesprekken vinden eind 2022, begin 2023 plaats. Naar aanleiding van de gesprekken wordt een conceptrapport gemaakt. Het conceptrapport vormt de basis voor een eindconferentie op 23 maart 2023. Na de conferentie wordt de eindrapportage medio april aangeboden aan het ministerie van OCW. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Regioplan in samenwerking met CAOP en Leeuwendaal.

Wil je jouw stem laten horen?
Op deze website vind je meer informatie en kun je zien welke onderwerpen op welke datum worden besproken en hoe je aan te melden.

VBS zal aanwezig zijn bij de gesprekken voor belangenbehartigers.

Gerelateerd