Terug naar overzicht

Toezichtkader Inspectie essentieel handvat bij voorbereiding Inspectietoezicht

Je voorbereiden op het inspectiebezoek is niet het openen van ‘een trukendoos’. ‘Door je te verdiepen in de rol van de Inspectie en uitgangspunten die zij hanteert bij het toezicht, til je de voorbereiding naar een hoger plan’, aldus Koert Capel. Het toezichtkader van de Inspectie biedt handvatten.

De animo was groot tijdens de online kennissessie ‘Voorbereiden op inspectietoezicht’. Koert Capel verzorgde de sessie. Hij heeft als directeur-bestuurder zelf de inspectie op bezoek gehad en was als adviseur kwaliteitszaken betrokken bij de voorbereiding van meer dan dertig inspectiebezoeken.
Zijn belangrijkste tips en aandachtspunten op een rij:

  • Toezichtkader Inspectie is essentieel handvat

    Bestudeer de aspecten die erin staan. Het helpt om je school via een self assessment of juist door een onafhankelijke derde te bevragen op de aspecten die daarin staan. Het kader is in de zomer van 2023 geactualiseerd, met als nieuw hoofdstuk de Basisvaardigheden (OP0).
  • Maak het jezelf niet makkelijk

    De teksten in het toezichtkader zijn vrij kort, maar de zeggingskracht van de individuele zinnen daardoor groot. Lees ze kritisch! Achter ogenschijnlijk eenvoudige passages waarin staat dat iets er ‘is’, dat iets ‘systematisch’ moet gebeuren of dat iets aan ‘verwachtingen’ moet voldoen, zit een hele wereld van onderzoeken, uitvoeren, evalueren en bijstellen.
  • Verwachtingen rondom managementstijl

    Hoewel het inspectiekader niets lijkt te zeggen over de managementstijl die je kiest, sluit het begrip kwaliteitscultuur niet erg aan bij een directieve stijl. Als jouw teamleden en jij elk vanuit dezelfde principes handelen, regelmatig visies delen en uitvoering evalueren en de teamleden veel ruimte en autonomie krijgen voor hun eigen inbreng, is de kans het grootst dat ze bij een bezoek van de Inspectie vanuit hun hart en hoofd hetzelfde zeggen als de schoolleiding. Omdat ze dat oprecht menen en weten, en niet omdat ze dat van tevoren hebben moeten instuderen.

Tot slot, zowel scholen als de inspectie zijn zoekende

Wat goed onderwijs is, hoe je dat bereikt en hoe je daarop toeziet is een blijvende zoektocht van zowel scholen als de Inspectie. In aanpak zien we de Inspectie qua stijl weer wat veranderen, maar ook worstelen met personeelstekorten – net als de scholen. Hoe je goed zicht houdt op de kwaliteit van burgerschap lijkt voor de Inspectie soms nog net zo’n groot vraagstuk als voor het onderwijsveld. En ook de eigen onafhankelijke positie van de Inspectie tussen schoolbesturen en ministerie is onderwerp van discussie en daarmee van invloed op de ontwikkeling van het toezicht.

Voor een Inspectiebezoek betekent het dat je de inspectie niet hoeft te zien als een bastion waar het geheim van Goed Onderwijs wordt bewaard. De inspectie heeft weliswaar een opdracht, expertise en kennis over duizenden scholen, maar ook baat bij het verzamelen van ervaringen en praktijken in het onderwijsveld en dus in jouw school. Laat trots zien wat je met elkaar bereikt, durf te tonen waar je nog niet slaagt en laat zien hoe je daar mee om gaat. Tip: krijg je een halfuur introductietijd van de Inspectie? Gebruik die dan daarvoor!

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!

Heb je vragen over (de voorbereiding op) het inspectietoezicht? Neem contact op met Nienke van de VBS Helpdesk. Alleen voor leden, dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur via:
– Telefoon: 070 – 331 52 15
– Email: helpdesk@vbs.nl
– Whatsapp: 06-330 296 94.

Gerelateerd