Terug naar overzicht

Evaluatie initiatiefwet Bisschop

Op 1 juli 2017 trad de Initiatiefwet Bisschop, Van Meenen en Rog in werking. Deze wet regelt een doeltreffender onderwijstoezicht en is nu geëvalueerd. Wat zijn de belangrijkste constateringen?

  • Het onderscheid tussen de controlerende en stimulerende taak van de inspectie komt nu veel beter uit de verf. Wel blijft de principiële vraag overeind of controleren en stimuleren samen kunnen gaan.
  • Een ander uitgangspunt van de initiatiefwet was dat het schoolplan als uitgangspunt moet worden genomen bij een inspectieonderzoek. Hiertoe zijn wettelijke eisen aan het schoolplan gelijktijdig aangepast. Omdat nog niet alle scholen werken met een schoolplan nieuwe stijl, kunnen op dit punt nog geen heldere conclusies worden getrokken. Wel is gebleken dat scholen tevreden zijn over de mate waarin de inspectie het schoolplan meeneemt in de waardering van de ambities van de school.

Minister Wiersma zal in het najaar reageren op de evaluatie.

Lees hier de evaluatie…

(15 augustus 2022)

Gerelateerd