Terug naar overzicht

‘Grijp die kans en vertel je verhaal aan de inspectie’

Het inspectietoezicht is sinds een paar jaar sterk veranderd. Een belangrijk verschil is dat niet langer het team en de directie eerste aanspreekpunt zijn, maar dat de inspectie het bestuur aanspreekt als eindverantwoordelijke voor de onderwijskwaliteit. Niet zozeer door een vragenvuur af te schieten, maar door een podium te bieden. ‘Grijp die kans en vertel je eigen verhaal!’ adviseert Koert Capel.

Koert heeft als directeur-bestuurder van Montessorischool De Kraal in Tholen zelf de inspectie op bezoek gehad. En als adviseur kwaliteitszaken was en is hij betrokken bij de voorbereiding van inspectiebezoeken in po, vo en mbo. Tijdens de kennissessie ‘Voorbereiden op inspectiebezoek’ gaf hij een duidelijke boodschap mee:

‘Houd als bestuur tijdens het inspectiebezoek de regie in handen en vertel je eigen verhaal. Over wat er goed gaat, maar signaleer zeker ook je tekortkomingen én wat je eraan gaat doen. Weinig scholen doen het 100% perfect. Mede door aan te tonen dat jij weet waar nog verbeterpunten liggen en dat je hier adequaat mee bezig bent, laat je aan de inspectie zien dat je als bestuur in control bent en over bestuurlijk vermogen bezit. En daar gaat het in de kern om bij toezicht houden.’

In De VBS van januari 2023 ligt Koert Capel zijn boodschap verder toe en deelt hij zijn ervaringen, als het gaat om inspectietoezicht.

Gerelateerd