Terug naar overzicht

Nieuwe inspectiekaders: scherper toezicht op basisvaardigheden

Minister Wiersma scherpt de onderzoekskaders van de Onderwijsinspectie aan. Dat laat hij weten in een brief aan de Tweede Kamer. Het aanscherpen van het toezicht hangt samen met het masterplan Basisvaardigheden.

De aanscherping geldt zowel op school- als bestuursniveau. De basisvaardigheden en de plek die deze hebben bij de (ontwikkeling van de) visie, ambitie en doelen van besturen en scholen zijn geëxpliciteerd in de geactualiseerde onderzoekskaders, evenals de invulling en uitvoering van het beleid en de evaluatie en verantwoording daarvan.

Deze explicitering loopt vooruit op de beoogde komst van een aparte standaard basisvaardigheden, het ministerie wil die meenemen in de onderzoekskaders die op 1 augustus 2023 in werking treden. Het invoeren van een aparte standaard voor basisvaardigheden zal ook gevolgen hebben voor de rest van het kader. “Daar bovenop is de verwachting dat de verdere uitwerking van het coalitieakkoord nog zal leiden tot andere, fundamentele wijzigingen in de onderzoekskaders van de inspectie”, aldus Wiersma in zijn brief.

De onderzoekskaders per 1 augustus 2022 vindt u hier:

(31 augustus 2022)

Gerelateerd