Terug naar overzicht

Subsidieregeling Onderwijspersoneel opleiding tot leraar

Het lerarentekort is een urgent probleem in het onderwijs. Daarom neemt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschillende maatregelen om de instroom van nieuwe leraren te vergroten. Het doel van de subsidieregeling ‘Onderwijspersoneel opleiding tot leraar’ is ervoor zorgen dat meer onderwijsondersteunende personeelsleden de opleiding tot leraar gaan volgen, om daarmee het lerarentekort te verminderen. Onderwijsondersteunend personeel krijgt een tegemoetkoming in de studiekosten en studieverlof bij het volgen van de lerarenopleiding.

Voor het kalenderjaar 2024 kun je subsidie aanvragen van 1 januari tot en met 15 oktober 2024.

Gerelateerd