Terug naar overzicht

Ministers informeren Kamer over voortgang lerarenstrategie

Op 1 juli stuurden ministers Wiersma en Dijkgraaf hun strategie naar de Tweede Kamer voor de aanpak van het lerarentekort. Onlangs hebben zij de Kamer geïnformeerd over de reacties die zij uit het veld hebben ontvangen en langs welke wegen ze denken verder te kunnen gaan. In een Kamerdebat begin december wordt hier verder over doorgesproken.

De richting van denken gaat over de thema’s:

  • Leraren als basis: kiezen voor kwaliteit?
  • Meer ruimte in onderwijstijd?
  • Stevige en flexibele lerarenopleidingen
  • Meer centrale coördinatie op de lerarenopleidingen?
  • Minder vrijblijvende samenwerking?

Los hiervan zijn ook een aantal maatregelen verder opgepakt en wordt er een aantal toegevoegd, waaronder de subsidieregeling “instroom schoolleiders po van buiten’ en een subsidie voor onderwijsondersteunend personeel in het vo om de lerarenopleiding te volgen.

(24 november 2022)

Gerelateerd