Terug naar overzicht

Leraren meer uren werken? Ga het gesprek aan!

Er zijn veel manieren om met het tekort aan leraren om te gaan. Een daarvan is dat leerkrachten meer uren gaan werken. Uit onderzoek in het primair onderwijs blijkt dat 15% van de leraren positief tegenover meer uren werken staat. Maar hoe ga je als bestuurder of schoolleider dat gesprek aan?

In opdracht van het ministerie van OCW heeft Stichting Het Potentieel Pakken samen met drie schoolbesturen en negen scholen onderzoek gedaan en een aanpak ontwikkeld. Het goede gesprek tussen schoolleiders en leraren staat centraal.

Er is ook een aantal instrumenten ontwikkeld die bestuurders, HR-medewerkers en schoolleiders helpen om in de eigen organisatie met het thema ‘meer uren werken’ aan de slag te gaan:

  • Een HR-checklist om het thema meer uren werken in te bedden in beleid en processen;
  • Informatiepakketten voor schoolleiders en onderwijspersoneel met daarin heldere informatie over meer uren werken;
  • Een handleiding ‘Het goede gesprek’ met handvatten en tips om zowel in teamverband als 1-op-1 het gesprek te voeren over een passende aanstellingsgrootte;
  • Een handleiding met meer informatie over de instrumenten waarmee scholen zelf aan de slag kunnen.

Lees hier meer….

Gerelateerd