Terug naar overzicht

Pragmatisch aan de slag met inclusief onderwijs. Interview met Ed Knies

In reactie op de ‘Routekaart naar inclusiever onderwijs’ van het ministerie van OCW hebben de besturen van Gewoon Speciaal Onderwijs, Stichting De Kleine Prins en Stichting Verderwijs (leden van de VBS) een gezamenlijk standpunt geformuleerd: de weg naar een inclusieve samenleving kan verschillen, een (groot) deel van hun doelgroep zal altijd een vorm van gespecialiseerd onderwijs nodig hebben. In de routekaart ontbreken volgens de drie besturen de investeringen in het gespecialiseerd onderwijs.

In het magazine VBS van januari 2023 spreken we Ed Knies, bestuurder bij De Kleine Prins. Een voorproefje uit het interview.

“We willen dat elk kind bij ons professionals om zich heen heeft die het nodig heeft. We willen een goede partner voor de ouders zijn, of het nu gaat om therapie, vervoer of onderwijs. Onze stichting heeft rond de 900 leerlingen en 480 medewerkers (292 FTE). Dat geeft de intensiteit aan die nodig is. Dat verdienen de leerlingen ook. Ze zijn eerlijk en puur, met een oprechtheid die we in de maatschappij goed kunnen gebruiken.”

“Wij participeren in twintig samenwerkingsverbanden en het uitgangspunt is altijd: welke plek is het beste voor een leerling. Op maat kijken welke school het beste past bij een leerling om optimaal tot ontwikkeling te komen. Daarom moet gespecialiseerd onderwijs beschikbaar blijven om inclusiever onderwijs mogelijk te maken. Mijn grootste irritatie is dat er zoveel over het speciaal onderwijs wordt gepraat en zo weinig met. Als sector willen we ons openstellen om samen te werken met het regulier onderwijs. Maar nee, dat is vaak niet de bedoeling. Onze leerlingen moeten naar het regulier onderwijs.”

Lees hier de reactie van de drie besturen

Gerelateerd