Terug naar overzicht

Reactie drie besturen op routekaart inclusiever onderwijs

In reactie op de ‘Routekaart naar inclusiever onderwijs’ van het ministerie van OCW hebben de besturen van Gewoon Speciaal Onderwijs, Stichting De Kleine Prins en Stichting Verderwijs (leden van de VBS) een gezamenlijk standpunt geformuleerd. Hun standpunt is dat de weg naar een inclusieve samenleving kan verschillen. In de routekaart ontbreken de investeringen in het gespecialiseerd onderwijs.

De besturen zijn ervan overtuigd dat een (groot) deel van hun doelgroep altijd een vorm van gespecialiseerd onderwijs nodig zal hebben, juist om de inclusievere samenleving te realiseren. Het is belangrijk dat die expertise beschikbaar blijft voor  de maximale zelfontplooiing van die leerlingen. Daarom zoeken ze ook de samenwerking met andere scholen binnen de samenwerkingsverbanden om hun ervaring en expertise te kunnen behouden, delen en door te geven.

Daarbij geven de besturen aan dat het gespecialiseerd onderwijs niet voor al hun leerlingen de beste keus is. Zij zouden in het regulier onderwijs een plek moeten krijgen. Alleen is het regulier onderwijs er nog onvoldoende op ingericht om deze leerlingen het juiste aanbod te geven. Daarom zien zij vanuit het gespecialiseerd onderwijs kansen om het onderwijs als geheel sterker te maken. Een aantal kansen zijn:
– Jeugdhulp in de scholen
– Expertise naar het regulier onderwijs en tijdige erkenning
– Vakmanschap gespecialiseerd onderwijs
– Op maat kijken wat nodig is voor een dekkend netwerk

Lees hier de hele reactie…

Gerelateerd