Terug naar overzicht

Staat van de Ouder: ouders willen betere communicatie over schooladvies

De communicatie met ouders over het schooladvies en de eindtoets is voor verbetering vatbaar. Dit blijkt uit De staat van de Ouder 2022, van Ouders & Onderwijs, die in het teken staat van de overstap tussen basis- en voortgezet onderwijs.

Twintig procent van de ouders had een ander schooladvies voor hun kind verwacht. Ouders geven in De staat van de Ouder aan meer informatie te willen over de totstandkoming van het schooladvies. De communicatie met ouders daarover moet beter, concludeert Ouders & Onderwijs.

Bijna een op de vijf ouders (19 procent) vindt dat onvoldoende met hen is gesproken over het advies. Elf procent geeft aan niet op tijd de noodzakelijke informatie ontvangen te hebben. Ook bij de eindtoets komt dit communicatie-issue naar voren: een op de tien ouders is niet uitgenodigd voor een gesprek, terwijl ze daar wel behoefte aan hadden.

Ook ouders die een gesprek met school hebben gehad, zijn niet altijd tevreden. Zo voelt 15 procent zich niet serieus genomen, is 13 procent onvoldoende verteld hoe hun kind presteert en 12 procent vindt dat de school onzorgvuldig omgaat met het opstellen van het schooladvies.

Vanaf schooljaar 2023/2024 moeten scholen verplicht in de schoolgids opnemen hoe het schooladvies tot stand komt. Zij moeten ouders en leerlingen hierover actief informeren. Zo worden ook ouders die de weg naar school minder goed weten te vinden op tijd betrokken bij de overgang naar de middelbare school.

Voortgezet onderwijs
Uit De staat van de Ouder bleek ook dat ouders geen driejarige, brede brugklassen willen. De meeste ouders zijn voor twee niveaus in één brugklas. Ook komt het aanbod van middelbare scholen in de regio aan bod. Bijna één op de drie ouders vindt dat er te weinig te kiezen valt. Of omdat er onvoldoende aanbod in de buurt is (18 procent) of omdat de verschillen tussen de scholen te klein zijn (12 procent).

Dit gebrek aan keuze is buiten de Randstad een stuk groter. Daar vindt bijna de helft van de ouders dat aanbod in de buurt onvoldoende. In Noord-Nederland ervaart meer dan de helft (51 procent) van de ouders te weinig keuze in middelbare scholen.

Lees meer op de themapagina Staat van Ouder.

Ook voor communicatievraagstukken kun je bij VBS terecht
In vele situaties speelt adequate, heldere communicatie vanuit de juiste rollen en verantwoordelijkheden en passend bij jou als een persoon een belangrijke rol voor samenwerking en succes. VBS begeleidt scholen bij communicatie met ouders en organiseert kennissessies hierover. De VBS Helpdesk is vraagbaak, maar ook sparringpartner. Bij complexe situaties werken we nauw samen met Akke Tick (Time2Tick), onze communicatie- en veranderpartner en coach/sparringpartner met veel ervaring in het onderwijs. Lees hier enkele algemene tips voor communicatie met ouders.

Hoe kun je onze partner het beste benaderen?
Door contact op te nemen met Nienke Daniëls van de VBS-Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of WhatsApp 06-33029694. Zij helpt je graag verder!
(21-04-2022)

Gerelateerd