Terug naar overzicht

Op weg naar een inclusievere samenleving – De week van het gespecialiseerd onderwijs

Op dit moment vindt de eerste ‘Week van het gespecialiseerd onderwijs’ plaats, met als thema ‘Trots op het GO, samen op weg naar een inclusievere samenleving’. Aanjagers van deze week zijn Siméa, Vivis en Sectorraad GO. Marleen Weijzen is coördinator bij Siméa en strategisch adviseur bij Kentalis. Waarom is deze week belangrijk?

“Binnen onze sector vinden mooie ontwikkelingen plaats die bijdragen aan inclusiever onderwijs voor onze leerlingen. En dat is iets waar we trots op mogen zijn! Door deze ontwikkelingen actief met elkaar delen, leren we van elkaar en worden we nog beter in wat we doen. Dat is de reden waarom we deze week houden.

Tijdens de week hebben we elke dag online sessies waar scholen hun Parels van Expertise presenteren. Als Kentalis hebben we ook twee parels ingeleverd: Aanbod Mediumsetting Taalontwikkelingsstoornis en Cluster 2 in een inclusieve setting. De laatste is overigens donderdagmiddag 15.00 uur in een online sessie te volgen.

Het is een volle week. Vrijdag hebben we het fysieke GOngres in Amersfoort, waar inclusief onderwijs centraal staat. Afgelopen maandag hadden we de digitale opening, met twee zeer interessante lezingen over gedrag en over arbeidsparticipatie en verder zijn er online verschillende sessies te volgen.”

Samenwerking
“Het is belangrijk dat we dit samen doen, alle clusters bij elkaar. Bij de invoering van de Wet passend onderwijs werden cluster 3 en 4 ondergebracht bij de samenwerkingsverbanden, cluster 1 en 2 kregen een eigenstandige status. Samenwerking is niet vanzelfsprekend, terwijl je er samen wilt zijn voor alle leerlingen. Iemand met een taalontwikkelingsstoornis kan bijvoorbeeld ook gedragsproblematiek hebben.

Ons ideaal is dat alle clusters gezamenlijk om het regulier onderwijs gaan staan. Door onze expertise met basisscholen en middelbare scholen te delen kunnen we steeds meer belemmeringen voor leerlingen wegnemen. En kunnen meer leerlingen naar het regulier onderwijs.”

Meer lezen?

Gerelateerd