Terug naar overzicht

Aanpassing Wet Medezeggenschap vraagt meer van de school

Op 1 augustus 2023 is de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs ingevoerd. Deze wet leidt tot twee belangrijke wijzigingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

  1. Het bevoegd gezag moet de MR op advies- of instemmingsbevoegdheid wijzen (nieuw artikel 7A)

    De (G)MR heeft advies- en instemmingsrecht, maar het komt geregeld voor dat een (G)MR moet raden wat er wordt voor verwacht. Daarom moet het bevoegd gezag nadrukkelijk wijzen op de advies- of instemmingsbevoegdheid.
  2. Het bevoegd gezag moet de MR ongevraagd inlichtingen verstrekken (wijziging artikel 8)

    De wijziging van het artikel houdt in dat het bevoegd gezag de (G)MR ongevraagd, tijdig alle inlichtingen moet verstrekken die de (G)MR voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig kan hebben. Het informatierecht van de MR verandert hiermee in een informatieplicht voor het bevoegd gezag.

Meer weten?

Gerelateerd