Terug naar overzicht

Onderwijsinspectie beoordeelt in 2021-22 niet op resultaten

Scholen worden in het schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op de resultaten. De inspectie wil zo rekening houden met de omstandigheden die zijn ontstaan door de maatregelen vanwege het coronavirus.

In de beoordeling houdt de inspectie nu ook al rekening met de omstandigheden, bijvoorbeeld ten aanzien van onderwijstijd. Komend schooljaar geldt dat dus ook voor de onderwijsresultaten zoals eindtoets en eindexamen.

Toch blijft de inspectie de onderwijsresultaten ook komend schooljaar nauwgezet volgen, zoals in de risicodetectie. Waar risico’s gesignaleerd worden, wordt ook in schooljaar 2021/2022 risicogericht kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Dit kan op school- of afdelingsniveau nog steeds leiden tot het oordeel onvoldoende of zeer zwak.

Scholen die onder andere op basis van de onderwijsresultaten risico’s laten zien, kunnen te zijner tijd aanhaken bij het Nationaal Programma Onderwijs na corona. Nu al kunnen besturen en scholen met resultaten die zorgelijk zijn, deelnemen aan het programma ‘Goed worden goed blijven’ (primair onderwijs)  of ‘Leren verbeteren’ (voortgezet onderwijs) met de daarbij behorende monitoring.

Scholen die nu het oordeel zeer zwak of onvoldoende hebben, kunnen zich in het schooljaar 2021/2022 verbeteren, zonder dat een oordeel over de onderwijsresultaten wordt gegeven. Voorwaarde is dat de inspectie geen risico’s ziet in de kwaliteit van het onderwijsproces en de borging daarvan.

Meer informatie? Surf naar de website van de Onderwijsinspectie.

(17-02-2021)

 

Gerelateerd