Terug naar overzicht

Onderhandelaarsakkoord gesloten voor CAO VO 2021

De VO-raad heeft met de vakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. De cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2021 en loopt tot 1 januari 2022. Alle medewerkers in het voortgezet onderwijs ontvangen op 1 oktober een loonsverhoging van 1,5 procent. Tevens wordt de eindejaaruitkering structureel verhoogd van 8,0 naar 8,33 procent waarmee een volledige dertiende maand wordt gerealiseerd. Daarnaast ontvangen de medewerkers eenmalig een bedrag van 800 euro bij een fulltime dienstverband.

Parallel aan de cao-onderhandelingen zijn de sociale partners een flankerend cao-traject gestart. Met zestig professionals uit de onderwijspraktijk (leraren, OOP-ers, schoolleiders en bestuurders) zoeken ze naar oplossingen voor een aantal hardnekkige vraagstukken: werkdruk en taakbeleid. Het is een intensieve en andere aanpak waarvan in december de eerste resultaten verwacht worden.

De vakbonden en de VO-raad roepen samen de formerende partijen in Den Haag op om structureel geld vrij te maken voor onder andere werkdrukvermindering.

Het onderhandelaarsakkoord wordt binnenkort aan de leden van de VO-raad voorgelegd. Ook de bonden doen dat. Dit besluitvormingsproces duurt tot 12 november. Na goedkeuring van de achterbannen worden de cao-afspraken definitief gemaakt.

Lees hier bij de VO-raad het onderhandelaarsakkoord en een Q&A met vragen hierover.
(Bron: VO-raad, 14-10-2021)

Gerelateerd