Terug naar overzicht

NPO-gelden en de impact op het Participatiefonds

Medewerkers die aangesteld zijn op grond van de NPO-gelden vallen ook onder het Participatiefonds. Het fonds heeft bepaald dat alle NPO-gelden vallen onder de definitie van Landelijke Subsidie (zie begripsbepaling 17 in het huidige reglement). Voor werkloosheidskosten die ontstaan doordat tijdelijke contracten niet verlengd kunnen worden omdat de gelden eindigen of minder worden, kan de werkgever een vergoeding aanvragen en beroep doen op artikel 4:51 Reglement Pf 2021-2022.

In het gemoderniseerde Reglement Pf 2022-2023 (dat ingaat op 1-8-2022) staat geen vergoedingsgrond voor tijdelijke subsidies. De werkgever krijgt standaard 50% van de werkloosheidskosten vergoed, ongeacht de beëindigingssituatie en hoeft daar verder niets voor te doen. De werkgever kan wel een verzoek indienen om de eigen bijdrage te verlagen naar 10% als aan een van de beëindigingsgronden en voorwaarden die in het Reglement Pf 2022-2023 staan wordt voldaan.

Voor meer informatie kun je kijken onder de NPO-knop bij NPO-gelden en het Participatiefonds. Vanzelfsprekend kun je ook contact opnemen met onze VBS Helpdesk. Nienke Daniëls staat voor je klaar via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of (Whatsapp) 06 – 33029694.
(23-11-2021)

Gerelateerd