Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Hiervoor komt in totaal € 8,5 miljard beschikbaar.
VBS zorgt dat je alle informatie op een plaats vindt. Daarnaast vind je onze eigen nieuwsgaring voor en van leden. Voor VBS zijn rekening houden met verschillende situaties (diversiteit) en een pleidooi voor ruimte kernbegrippen.

Vragen over NPO? Bel onze Helpdesk!

070-331 52 15

Voor vragen over het NPO, is de helpdesk natuurlijk bereikbaar. Neem voor vragen, sparren of advies contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of 06-330 296 94 (Whatsapp). De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur.

Nienke Daniëls

Netwerkregisseur | Helpdesk

Nieuws over NPO

NPO: Input voor Rondetafelgesprek Tweede Kamer
De Tweede Kamer organiseert op 26 mei een Rondetafelgesprek over het Nationaal Programma Onderwijs. VBS zal input door middel van een brief overbrengen. Uit eerdere contacten met leden kwam een aantal punten naar voren. Lees meer
(21-04-2021)


De Staat van het Onderwijs: duurzame renovatie nodig

De Staat van het onderwijs 2021 is een andere dan voorgaande jaren. Corona en de sluiting van scholen tekenden het jaar. De inspectie looft in haar rapport het aanpassingsvermogen van scholen. ‘Iedereen spant zich in om er het beste van te maken’. Desalniettemin is er bezorgdheid dat juist de leerlingen die in een lastig pakket zaten in deze crisis, de minste leergroei hebben doorgemaakt. Lees meer
(14-04-2021)


NPO roept veel discussie op, VBS denkt mee

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) houdt het onderwijsveld de laatste weken bezig. VBS volgt de ontwikkelingen rond het NPO op de voet en wendt waar mogelijk haar invloed aan. Rekening houden met verschillende situaties (diversiteit) en een pleidooi voor ruimte zijn hierbij kernbegrippen. Lees meer
(01-04-2021)


Advies Onderwijsraad bevestigt signalen uit het veld

Hebben we straks genoeg leerkrachten en is er genoeg concrete tijd om uitvoering te geven aan alle plannen en ambities? Het zijn twee van de vele vragen die we bij onze leden horen. Het door de Onderwijsraad op verzoek van de Tweede Kamer uitgebrachte advies ‘Tijd voor Focus’ sluit aan bij deze signalen. Het gaat ook spelen bij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) waarover de scholen gisteren een brief van OCW ontvingen. Lees meer
(25-03-2021)


Nationaal Programma Onderwijs: leden spreken

De 8,5 miljard euro van het demissionair kabinet is een flinke investering in het onderwijs. Onze leden zijn er ondanks de weinig beschikbare informatie wel mee bezig. Sommigen hebben al concrete ideeën hoe het geld te besteden. Drie leden uit het po, vo en so aan het woord. Lees meer
(18-03-2021)


Nationaal Programma Onderwijs: de school aan zet
In het Nationaal Programma Onderwijs worden in het funderend onderwijs verschillende maatregelen getroffen om leerlingen waar nodig langer, meer en effectievere (onderwijs)tijd te bieden. Scholen maken hun eigen plannen en nemen maatregelen die passen bij de situatie van hun leerlingen. Scholen ontvangen hiervoor de komende twee schooljaren substantiële extra financiële middelen. Een gemiddelde basisschool ontvangt € 180.000 per jaar, een gemiddelde vo-school € 1,3 miljoen. Lees meer
(17-02-2021)