Terug naar overzicht

Kunnen wij ons eigen beleid maken voor noodopvang?

De noodopvang op scholen en kinderopvang zit vol, op veel scholen zit 25-40 procent van de kinderen nu in de noodopvang. Scholen moeten hun eigen afweging maken hoeveel noodopvang uitvoerbaar is, adviseert de VBS Helpdesk.

De PO-Raad krijgt signalen van haar leden dat er zo’n 50 procent meer kinderen naar de noodopvang gaan dan tijdens de schoolsluiting in het voorjaar van 2020. Het organiseren van noodopvang voor kwetsbare kinderen en ouders met cruciale beroepen naast het verzorgen van afstandsonderwijs vraagt veel van onderwijspersoneel.

De noodopvang is een richtlijn en scholen worden niet aan het onmogelijke gehouden. ‘Als een school zijn grenzen bereikt, moeten ze een eigen afweging maken over wat uitvoerbaar is. De kwaliteit van de noodopvang is ook van belang en het personeel moet fit en fris blijven’, geeft Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk aan.

De PO-Raad heeft het ministerie van OCW gevraagd te kijken naar mogelijke aanscherping van de criteria voor cruciale beroepen. Daarnaast is het belangrijk dat werkgevers begripvol zijn als hun werknemers momenteel wat minder productief zijn omdat de kinderen thuis opgevangen moeten worden.

De meest gestelde corona gerelateerde Helpdesk-vragen vind je op onze website in de FAQ corona en onderwijs. Heb je andere vragen en/of zoek je iemand om mee sparren? De VBS Helpdesk staat ook de komende tijd voor je klaar en is te bereiken via 070-331 52 15, helpdesk@vbs.nl of 06 330 296 94 (WhatsApp).
(11-1-2021)

Gerelateerd