Terug naar overzicht

‘Werken voor een eenpitter is écht anders’

Aandachtspunten bij werving en introductie nieuwe directeur(-bestuurder) eenpitters


Een wisseling van directeur of directeur-bestuurder is een belangrijk moment, zeker voor een eenpitter in het primair onderwijs (po). Om de aanstelling van een nieuwe (directeur-)bestuurder succesvol te laten verlopen wijst VBS op twee specifieke aspecten: werving en introductie in de organisatie. Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk denkt graag mee.

In de periode voor de zomervakantie zijn scholen nogal eens druk met het werven van een nieuwe (directeur-)bestuurder voor het volgende schooljaar. ‘Vanuit onze ervaring zien we wat er goed gaat en wat de valkuilen zijn bij eenpitters in het po. Voor die valkuilen behoeden we onze leden uiteraard graag. Daarom denken we graag met onze leden mee over de werving en de introductieperiode’, zegt Nienke Daniëls.

Werving
Bij de werving is een goed profiel van de beoogde directeur(-bestuurder) van groot belang. Denk hierbij aan specifieke competenties die bij het eenpitterschap horen als ‘(pedagogisch) ondernemerschap’, een brede inzetbaarheid op alle beleidsterreinen en het kunnen schakelen tussen heel strategisch denken en handelen en de alledaagse praktijk (‘het schaap met vijf poten’). Ook het goed kunnen omgaan met een vrijwilligersbestuur, waar ouders in kunnen zitten (al dan niet in de rol van intern toezichthouder), vraagt om specifieke vaardigheden.

Werf je iemand uit een groter bestuur of een schoolleider die al bij een eenpitter in dienst is? Werken voor een eenpitter is écht anders dan voor een groot bestuur. Je bent onderwijskundig én zakelijk leider, wat betekent dat je voor alle terreinen inhoudelijk eindverantwoordelijk bent. Die competentie moet in het profiel staan. Je wilt iemand die het leuk vindt om te ondernemen in een kleine organisatie, met de positieve kanten en kwetsbaarheden die daarbij horen.

Introductieperiode
Is de beste kandidaat geselecteerd, dan volgt een tweede essentieel moment. De introductie als nieuwe (directeur-)bestuurder van de school. Besteed veel aandacht aan een goed introductieprogramma. Nienke Daniëls is graag beschikbaar voor een vrijblijvend gesprek hierover. ‘Hierin kunnen we de stand van zaken op een aantal beleidsterreinen verkennen, zoals bijvoorbeeld het financieel beleid, HR-beleid, de relatie bestuur-toezicht (governance) en communicatie met ouders. Uit zo’n vrijblijvend gesprek volgen mogelijk gewenste verdiepingsstappen waar VBS in kan voorzien’.

Een handig instrument daarbij is de door VBS ontwikkelde ‘Leidraad schoolbestuur primair onderwijs’. Deze leidraad omvat een overzicht van de belangrijkste taken en verantwoordelijkheidsgebieden, documenten en beleidsstukken waarover een school moet of kan beschikken.

Meer weten over werving en introductie?
Meer weten over werving en de introductie van een nieuwe directeur(-bestuurder) of informatie over een introductiegesprek? Nienke Daniëls en Edward Moolenburgh denken namens VBS graag mee! Neem contact op met de VBS Helpdesk: 070-331 52 15 of helpdesk@vbs.nl.
(11-06-2020)

Gerelateerd