Terug naar overzicht

Welke beloning en cao zijn passend voor een (directeur-) bestuurder? (werken voor een eenpitter is écht anders -deel 2)

Bij de werving van een (directeur-)bestuurder staat de intern toezichthouder voor de vraag wat een passende beloning is en onder welke cao hij of zij moet vallen. VBS ontwikkelde de ‘Handreiking keuzehulp cao po of cao bestuurders po’ om haar leden te ondersteunen bij deze keuzes.

Een (directeur-) bestuurder heeft een andere en grotere verantwoordelijkheid dan een directeur. Het is tegenwoordig ook in het onderwijs steeds gebruikelijker dat meer verantwoordelijkheid leidt tot een hoger salaris. Wat is echter redelijk? De ‘Handreiking keuzehulp cao po of cao bestuurders po’ biedt handvatten bij de afweging welke cao en inschaling het meest passend is. De Handreiking is exclusief voor leden van VBS beschikbaar via de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070-331 52 15 / helpdesk@vbs.nl.

Wisseling (directeur-) bestuurder
Een wisseling van directeur of directeur-bestuurder is een belangrijk moment, zeker voor een eenpitter in het primair onderwijs (po). Om de aanstelling van een nieuwe directeur(-bestuurder) succesvol te laten verlopen wees VBS onlangs op twee specifieke aspecten: werving en introductie in de organisatie. Vanuit hun kennis en ervaring denken Nienke Daniëls, van de VBS Helpdesk, en Edward Moolenburgh, directeur van VBS, graag mee over een directiewisseling. Lees hier meer in het artikel ‘Werken voor een eenpitter is écht anders’.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de handreiking of over het aanbod om mee te denken over werving en introductie van een nieuwe (directeur-) bestuurder? Neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070-331 52 15 of helpdesk@vbs.nl.
(17-06-2020)

Gerelateerd