Terug naar overzicht

‘Hoe transparanter er gewerkt wordt, hoe beter je toezicht kunt houden’

De eerste online VBS Startsessie -over de relatie tussen bestuur en intern toezicht- kreeg een enthousiaste ontvangst. ‘Interessante avond en zeer de moeite waard’, tikten deelnemers na afloop in de chat van de Teams-meeting. Je kunt je hier aanmelden voor vier Startsessies de komende weken, waaronder op 30 september nogmaals de sessie over bestuur en toezicht. Hieronder een kort verslag en contactgegevens voor meer informatie over governance-aanbod van VBS:

Gastheren van de Startsessie waren René Derksen, directeur-bestuurder van Stichting Montessorischool Veenendaal, en Edward Moolenburgh, directeur van VBS. In de sessie liepen ze op hoofdlijnen een aantal govenance-thema’s langs. Het ging over rollen en rolzuiverheid. ‘Je bent bijvoorbeeld bestuurder in een one-tier board (bestaande uit bestuurders met uitvoerende taken en bestuurders met toezichthoudende taken) ben je dan gericht op het uitvoerende gedeelte of ben je gericht op het toezicht? Rolzuiverheid is belangrijk, zorg dat rollen niet door elkaar lopen’, gaf Moolenburgh aan.

Rolzuiverheid
Derksen noemde als voorbeeld zijn eigen bestuur: ‘Wij passen het one-tier model toe, waarbij ik directeur-bestuurder ben en samen met twee ouders het dagelijks bestuur vorm, met daarnaast drie ouders in het toezichthoudend deel van het bestuur. Dit werkt heel goed, maar we moeten wel steeds opletten: wij zijn uitvoerders en jullie zijn toezichthouders. Dat kan snel door elkaar lopen.’

Moolenburgh benadrukte het belang van vier documenten bij intern toezicht:
-Statuten; met daarin op hoofdlijnen taken en bevoegdheden van het bestuur en intern toezicht.
-Reglementen; de interne uitwerking van de statuten, denk aan vergaderingen, informatievoorziening, het toezichtkader en profielen.
-Managementstatuut; de relatie tussen bestuur en directeuren, welke taken en bevoegdheden zijn er gemandateerd?
-Code goed bestuur; waarin de uitgangspunten voor goed bestuur staan.
In de VBS Kennisbank vind je verschillende handreikingen die jouw bestuur bij deze zaken kunnen ondersteunen.

Transparantie
Ook is het belangrijk te weten dat het interne toezicht alle bestuurlijke domeinen betreft. ‘Onderwijs en kwaliteitszorg, financiën en bedrijfsvoering, HRM, bestuur, management en organisatie; als toezichthouder houd je toezicht op alle domeinen. Die komen ook terug in het strategisch beleidsplan, het schoolplan en het jaarplan’, zei Moolenburgh. Derksen vulde aan dat transparantie daarbij belangrijk is. ‘Zorg dat toezichthouders weten wat er speelt, dat ze bij stukken kunnen komen. Hoe transparanter er gewerkt wordt, hoe beter je toezicht kunt houden.’

Aan het einde van de sessie vroeg een deelnemer hoe je als toezichthouder aan (onderwijs)kennis kunt komen. Moolenburgh gaf aan dat het in de eerste plaats gaat om de juiste vragen stellen. Daarnaast kun je ook externe expertise en scholing inschakelen. Derksen: ‘Wij organiseren voor toezichthouders vaak thema-avonden met presentaties door onze onderwijsprofessionals over onderwijsontwikkelingen, waarbij we ook de MR uitnodigen. Ook kun je bijvoorbeeld de accountant een toelichting op de begroting laten geven.’

Neem deel aan de Startsessies
Wil je ook meer weten over de relatie tussen bestuur en toezicht, over de bekostiging po of over het inspectiebezoek nieuwe stijl? De komende weken volgen er nog vier VBS Startsessies, inschrijven kan hier.

VBS ondersteunt bij het organiseren van bestuur en toezicht
Neem voor informatie en advies contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl, Whatsapp: 06 – 330 296 94. Je kunt bij ons terecht met vragen over onder meer deze onderwerpen: onderwijscao’s, arbeidsrecht, HR-beleid en -strategie, bedrijfsvoering, financieel management, huisvesting, medezeggenschap en het organiseren van bestuur en toezicht.
(18-09-2020)

Gerelateerd