Terug naar overzicht

Grip op de 58 bevoegdheden van de MR, VBS helpt

Het afgelopen jaar is het belang van medezeggenschap nog eens goed duidelijk geworden. Denk aan het invullen van het Nationaal Programma Onderwijs en inzetten van de werkdrukmiddelen. De medezeggenschapsraad (MR) heeft hier een prominente rol in gekregen. Een goed functionerende en op elkaar ingespeelde MR is dan essentieel. VBS biedt hierbij ondersteuning.

Een goed werkende medezeggenschapsraad komt de onderwijskwaliteit ten goede. Voor een goede werking is het erg belangrijk dat de leden zich bewust zijn van hun takenpakket en dat er sprake is van een open communicatie met het bestuur en de directie. In dit kader schreven we eerder al in De VBS het artikel ‘Hoe je als MR grip krijgt op je 58 bijzondere bevoegdheden’. VBS kan hierbij helpen.

Cursus medezeggenschap
VBS ondersteunt MR, bestuur en directie bij het vormgeven van een duidelijke structuur van medezeggenschap en het maken van heldere afspraken. We verzorgen een cursus over medezeggenschap, waar je antwoord krijgt op onder meer de volgende vragen:

  • Rol medezeggenschap binnen de schoolorganisatie: wat mag een MR wel en niet?
  • Wat voor een ‘soort’ MR wil de raad zijn: proactief of juist niet?
  • Hoe ben je als MR een volwaardige gesprekspartner voor het bestuur?
  • Hoe ziet het bestuur graag dat de MR haar rol invult?
  • Hoe communiceer je open en duidelijk met elkaar?
  • Do’s en don’ts over communicatie, uitwisseling van informatie en afstemming.

De cursus is bedoeld voor ouder- en personeelsgeledingen van de (G)MR. De locatie en inhoud worden in onderling overleg vastgesteld. Deelname van de schoolleiding of bestuurder is van toegevoegde waarde. Medezeggenschap is immers iets wat je in gezamenlijkheid doet.

Meer weten over medezeggenschap

Voor vragen of advies over medezeggenschap, neem contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of via Whatsapp 06 – 330 296 94. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar van 09.00 – 15.00 uur.

(5 oktober 2022)

Gerelateerd