Terug naar overzicht

Medezeggenschap: een casus over adviesrecht MR

Goede medezeggenschap is belangrijk voor een goed werkende organisatie. En voor de mensen die daar werken. Hoe geef je dus invulling aan medezeggenschap? En hoe werken de verschillende mensen – zoals schoolleiders, bestuurders en (G)MR – samen? De afgelopen tijd publiceerde VBS drie artikelen over dit onderwerp. In het verlengde daarvan publiceren we af en toe een concrete casus.

De casus
Het bevoegd gezag van een school ontheft een directeur van een basisschool van zijn werkzaamheden en stelt een waarnemend vervanger aan. Vervolgens worden de ouders geïnformeerd. De MR is in dit proces niet betrokken. De redenering van het bevoegd gezag is dat de schoolleider niet is ontslagen, maar alleen is ontheven uit zijn functie. Uiteindelijk dient de schoolleider zelf schriftelijk zijn ontslag in.

Wat zegt de geschillencommissie?
Het bevoegd gezag heeft de schoolleider van zijn taken ontheven en kritiek geuit op zijn functioneren. Daarmee is een situatie gecreëerd die onvermijdelijk heeft geleid tot het ontslagverzoek van de directeur. Daarom vindt de Geschillencommissie dat er sprake is van een besluit tot ontslag. En dat betekent weer dat de MR adviesrecht had.

Dat het bevoegd gezag een situatie heeft gecreëerd die niet meer valt terug te draaien (het is in dit geval niet denkbaar dat de directeur kan terugkeren) betekent niet dat het belang van de MR vervalt om een oordeel te krijgen over de rechtmatigheid van het besluit.

Heb je hierover een vraag? 

Neem voor vragen, sparren of advies contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk (alleen voor leden, dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur) via:
– Telefoon: 070 – 331 52 15
– Email: helpdesk@vbs.nl
– Whatsapp: 06-330 296 94

Gerelateerd