Terug naar overzicht

Grensoverschrijdend gedrag: hoe bereid je je voor op een melding?

Onlangs publiceerden we het artikel ‘Een melding van grensoverschrijdend gedrag komt binnen: weet jij wat je moet doen?’ Tijdens de kennissessie ‘Hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag’ hamerden Noor Dietvorst en Bas Vorstermans ook op een goede voorbereiding.

Een goede voorbereiding begint bij kennis over de wettelijke verplichtingen die organisaties hebben bij het voorkomen en aanpakken van seksueel grensoverschrijdend gedrag, want die zijn ook voor meldingen een essentiële basis. Daarnaast moet je de volgende zaken preventief op een rij hebben:

 • Deskundige ondersteuning
  Om een melding goed te kunnen oppakken is kennis en deskundigheid nodig, die een school niet altijd zelf in huis. Zorg dat je in contact staat met deskundige personen op het gebied van sociale veiligheid (vertrouwenspersoon), jurist (arbeidsrecht) en communicatiespecialist, bij wie je na een melding direct terecht kunt met vragen en voor overleg hoe verder.
 • Maak een gedragscode en zorg dat die leeft in de organisatie
  Een gedragscode biedt duidelijkheid over wanneer gedrag binnen de school als (seksueel) grensoverschrijdend wordt gezien. Medewerkers kunnen zich er extra door gesteund voelen bij het doen van een melding en het biedt een basis voor handhaving. Het is cruciaal dat medewerkers een gevoel hebben bij de gedragscode en inzien wat het betekent voor de omgangsvormen op de werkvloer
 • Maak een meldingenprotocol
  In een meldingsprotocol leggen organisaties heldere processen vast over hoe de organisatie omgaat met meldingen. Er staat in wat betrokkenen kunnen verwachten, wat ieders rollen en verantwoordelijkheden zijn, en wat de mogelijkheden en gevolgen zijn van verschillende keuzes na een melding. Het biedt helderheid en maakt het mogelijk meldingen sneller op te pakken.
 • Zorg dat je klachtenregeling op orde is
  Scholen moeten een klachtenregeling hebben en aangesloten zijn bij een klachtencommissie. In de klachtenregeling of -procedure van de school moet staan welke klachtencommissie de klachten behandelt, de wijze waarop deze commissie werkt, de termijn waarbinnen de klacht moet worden ingediend en binnen welke termijn het oordeel wordt meegedeeld. Meer hierover lees je hier.
 • Bereid een beslistafel voor
  Als er een melding wordt gedaan binnen je school, dan moet zorgvuldig worden besloten hoe met deze melding om te gaan. Het gaat hierbij om een melding waarvan de melder wil dat die door de organisatie wordt opgepakt (en dus niet alleen bij de vertrouwenspersoon blijft). Dat kan door een beslistafel worden gedaan. De beslistafel bestaat in ieder geval uit een beslisser, en het liefst ook uit een deskundige en een onafhankelijke deelnemer.

Vragen of advies nodig?

Tot slot: voorlichting en onderricht aan medewerkers, waaronder leidinggevenden, blijft ook heel belangrijk! Veel informatie vind je in de in mei gepubliceerde Handreiking ‘Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer’ van regeringscommissaris Hamer. Vragen hierover of advies nodig? Neem contact met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk.

Gerelateerd