Terug naar overzicht

Een melding van (seksueel) grensoverschrijdend komt binnen: weet jij wat je moet doen?

Wanneer je als directeur en/of bestuurder een melding van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ontvangt, zijn er veel partijen die iets van jou willen. Tijdens de kennissessie ‘Hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag’ op 5 oktober a.s. vertellen Noor Dietvorst en Bas Vorstermans van Cascade Advocaten wat de do’s en dont’s zijn. Inhoud en aanmelden kennissessie, klik hier.

Hieronder vast enkele tips en aandachtspunten:

#1 Zorg dat je voorbereid bent

Wanneer je als directeur en/of bestuurder niet weet welke stappen je na een melding moet zetten, is de kans groot is dat je wordt overvallen door de situatie en je vanuit angst dan wel paniek reageert en dingen doet dan wel zegt die niet verstandig zijn. Zorg er daarom voor dat op jouw school twee protocollen klaarliggen: ten eerste een gedragscode die beschrijft wat onder grensoverschrijdend gedrag valt. (Let op! Er zijn wijzigingen in de wetgeving op komst, die dit gedrag ruimer omschrijven). Ten tweede, in het geval van een melding of vermoeden, welke stappen je moet zetten, wie je erbij betrekt en waarop te letten.

#2 Houd zelf de regie in handen

Direct na een melding gaan er diverse partijen aan jouw school ‘trekken’: naast het slachtoffer, de vermeende dader, leerlingen, ouders, leerkrachten, mogelijk ook de vertrouwensinspecteur die kan adviseren politie en justitie in te schakelen. Zij starten een (strafrechtelijk) onderzoek en nemen de regie, waarbij je – gelet op het onderzoeksbelang – als school niet wordt betrokken. Blijf zelf (al dan niet als werkgever) gedurende het onderzoek in contact, mede om de beschadiging van personen in kwestie niet groter te maken dan nodig. Daarbij, als schoolbestuur blijft je handelen tegenover ouders, leerlingen en medewerkers ‘jouw’ domein.

#3 Het onderzoek uitbesteden? Ben kritisch!

Zorgvuldige (crisis)communicatie, onderzoeken, hoor- en wederhoor en het treffen van maatregelen: hetgeen op een school afkomt in het geval van een melding van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kun je een vak apart noemen. Mede gelet op de maatschappelijke aandacht, komen er steeds meer (varianten op) onderzoeksbureaus op de markt die je kunnen begeleiden en helpen. Maar het inschakelen van extern onderzoek is niet altijd de juiste route en het ene onderzoeksbureau is het andere niet. Tijdens de kennissessie krijg je handvatten waarop te letten als het gaat om noodzaak, deskundigheid en integriteit.

Wat tijdens de kennissessie op 5 oktober nog meer aan bod komt:

  • Preventie en voorbereid zijn op een melding van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag;
  • Hoe ga ik om met een melding en wat te doen bij ‘andere signalen’?;
  • Beschikbare handreikingen en leidraden en de betekenis voor de praktijk;
  • Rol vertrouwenspersoon, Inspectie van het Onderwijs, politie en andere hoofdrolspelers;
  • Communiceren rond een geval van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag;
  • Treffen van maatregelen in verschillende situaties.

Schrijf je hier in….

Gerelateerd