Terug naar overzicht

We zijn een klein schoolbestuur. Kunnen we nog zelfstandig verder?

Soms ervaren kleinere schoolbesturen knelpunten. Dit kan de vraag oproepen of het niet beter is om samen te werken met andere schoolbesturen. Soms leidt dit tot de gedachte om helemaal op te gaan in een groot schoolbestuur (via een fusie). Aan bestuurlijke samenwerking zijn voor- en nadelen verbonden. We adviseren u om vooraf een goede analyse te maken. VBS helpt u hier graag bij.

Kunnen we u helpen bij het nadenken over de toekomst van uw schoolbestuur?
Neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl. Zij kan u verder helpen, of brengt u in contact met een collega binnen VBS of een van de specialisten met wie VBS nauw samenwerkt.

Gerelateerd