Terug naar overzicht

Ervaringen College de Heemlanden en Houtens met zij-instromers

Het lerarentekort blijft een grote uitdaging binnen het onderwijs. Een van de oplossingen is het inzetten van zij-instromers. Op College de Heemlanden en Houtens staat de deur wagenwijd open voor deze groep. In haar column in De VBS van oktober 2022 vertelt HR-adviseur Lysanne van der Poel enthousiast over de ervaringen met zij-instromers.

‘Onmisbaar of niet: potentiële zij-instromers moeten keihard vechten voor hun plekje voor de klas. Een geschikte school vinden lukt vaak nog wel, maar het verplichte assessment is voor sommigen een haast onoverkomelijk struikelblok. Wij spelen hier actief op in door talentvolle zij-instromers van wie we weten dat ze als een berg tegen het geschiktheidsonderzoek op zien, eerder te laten beginnen.’

Lees hier de hele column: ‘Investeer meer in de zij-instromer, je zult zien dat het loont’

Gerelateerd