Terug naar overzicht

De Staat van het Onderwijs: duurzame renovatie nodig

De Staat van het onderwijs 2021 is een andere dan voorgaande jaren. Corona en de sluiting van scholen tekenden het jaar. De inspectie looft in haar rapport het aanpassingsvermogen van scholen. ‘Iedereen spant zich in om er het beste van te maken’. Desalniettemin is er bezorgdheid dat juist de leerlingen die in een lastig pakket zaten in deze crisis, de minste leergroei hebben doorgemaakt.

Los van corona, werd het in eerdere Staten van Het Onderwijs al duidelijk dat de opgave om alle leerlingen de basisvaardigheden mee te geven, onder druk staat. In de Staat van het Onderwijs wordt verwezen naar het Nationaal Programma  Onderwijs (NPO). Er is een concrete oproep om van ‘reparatie’, ‘renovatie’ te maken. ‘We hebben nu de kans om echt een ommekeer te bewerkstellingen, en het onderwijs duurzaam te versterken.’

Ook wat VBS betreft is een structurele kwaliteitsimpuls van belang. Hierbij benadrukken we dat het van belang is vertrouwen te hebben in scholen en te doen wat in hun context werkt. Ruimte voor eigenheid is dus cruciaal, evenals tijd.

Vraag blijft of we straks genoeg leerkrachten hebben en er genoeg concrete tijd is om uitvoering te geven aan alle plannen en ambities. VBS bepleit dan ook dat het rapport ‘Tijd voor focus’ van de Onderwijsraad betrokken wordt bij de ‘renovatie’ van het onderwijs.

De Staat van het Onderwijs bepleit verder gelijke kansen. ‘Het reguliere onderwijs zou als publieke voorziening schaduwonderwijs overbodig moeten maken.’

Heb je vragen? Neem contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of Whatsapp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur.

(14-04-2021)

Gerelateerd