Terug naar overzicht

Hoe bereid je je voor op ontslag onder nieuwe reglement Participatiefonds?

De online-kennissessie ‘Ontslag in het onderwijs, waar moet ik op letten?’ was een succes. Arzu Yandere van Cascade Advocaten (partner van VBS) hield een presentatie toegespitst op het nieuwe reglement van het Participatiefonds per 1 augustus 2022. Ook beantwoordde ze vragen van VBS-leden. Heb je ook een vraag? Neem contact op met Nienke van de VBS Helpdesk via 070 – 3315215, helpdesk@vbs.nl of via WhatsApp: 06 – 330 296 94.

Elf mensen namen deel aan de online sessie. Het waren directeuren, bestuurders en P&O’ers afkomstig uit het po, so en vo. Tijdens de sessie ging Arzu Yandere van Cascade Advocaten dieper in op hoe je je kunt voorbereiden op een ontslagprocedure onder het nieuwe reglement van het Participatiefonds (dat de uitkeringskosten van werkgevers vergoedt) dat 1 augustus 2022 van kracht wordt. Yandere legde uit dat werkgevers in het primair onderwijs standaard een eigen bijdrage van 50 procent gaan betalen (eigen bijdrage in het vo is 25%). Een schoolbestuur hoeft hiervoor geen vergoedingsverzoek in te dienen.

Verzoek verlaging eigen bijdrage tot 10 procent
Wanneer een ontslag voldoet aan een van de beëindigingsgronden in het reglement en de werkgever voldoet aan de inspanningsverplichting van dit reglement om het ontslag te voorkomen, dan kan de werkgever een verzoek indienen om de vergoeding te verhogen tot 90 procent van de werkloosheidskosten. Er geldt dus altijd een eigen risico van 10 procent per ontslagen werknemer. Het afsluiten van een vaststellingsovereenkomst wordt lastiger omdat een werkgever hiervoor hogere kosten maakt met 50 procent eigen bijdrage, kondigde Yandere aan.

Welke ontslagsituaties komen voor een vergoeding van 90 procent in aanmerking?
Er zijn acht beëindigingsgronden waarop een werkgever een beroep kan doen voor verlaging van het eigen risico tot 10 procent. Dit betreft ontslag via de kantonrechter op individuele gronden. Ontslag via het UWV voor economische gronden of wegens ziekte. Bij het niet verlengen van een tijdelijk contract voor vervanging. Bij een vaststellingsovereenkomst op bedrijfseconomische gronden.

Tips Arzu Yandere:
– Het afsluiten van een vaststellingsovereenkomst wordt lastiger omdat een werkgever hiervoor hogere kosten maakt met 50 procent eigen bijdrage.

-Bij ontslag na langdurige ziekte van 2 jaar kun je beter geen vaststellingsovereenkomst sluiten vanwege betaling 50 procent uitkeringslasten. Bij een opzegging met een ontslagvergunning zijn de uitkeringskosten 10 procent.

-Soms wordt een ziektetraject voor afloop van de wachttijd van 104 weken (2 jaar) afgesloten en wordt het dienstverband beëindigd met wederzijds goedvinden. Onder het nieuwe reglement zal de werkgever in zo’n situatie 50 procent van de uitkeringskosten zelf moeten betalen. Als de werknemer door de bedrijfsarts niet hersteld is verklaard kun je ervoor kiezen het dienstverband tijdens de ziekte te laten doorlopen om te zien of de werknemer na zijn ziekte de werkzaamheden weer kan voortzetten of dat er na einde wachttijd een ontslagvergunning verkregen kan worden.

Een van de deelnemers vroeg naar medewerkers in tijdelijke dienst met NPO-gelden. ‘De uitkeringskosten van werknemers die in tijdelijke dienst zijn geweest op basis van NPO-gelden worden ook betaald door de werkgever. Realiseer je dat er meer dan alleen loonkosten zijn bij een tijdelijk dienstverband. Een oplossing hiervoor kan detachering zijn, maar die kosten zijn ook hoog en de vraag is of deze oplossing goedkoper is’, antwoordde Yandere.

Reglement Pf:
Reglement Participatiefonds versie 1-8-2022

Toelichting op Reglement Pf versie 1-8-2022

Rekentool Dienstverbanden en Bedrag Inspanningsverplichting

In april organiseert VBS verschillende andere kennissessies:
-7 april Kennissessie – Zorgplicht van de school en toelatingsbeleid
13 april VBS Kennissessie – Bekostiging po
20 april VBS Netwerksessie – Van directeur naar directeur-bestuurder in het po
Voor nog meer interessante activiteiten, kijk in onze agenda.

Mocht je naar aanleiding van de kennissessie of na het lezen van dit artikel nog vragen hebben over ontslag in het onderwijs? Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk staat voor je klaar via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of WhatsApp 06 – 33029694.
(17-03-2022)

Gerelateerd