Terug naar overzicht

Checklist voor dossieropbouw bij disfunctioneren

Een enkel moment waarop het functioneren als onvoldoende wordt aangemerkt, is niet voldoende voor het aantonen van disfunctioneren. Een werkgever dient “gebreken” zoals klachten, verwijten en kritiek schriftelijk te bevestigen en niet enkel in een beoordelingsgesprek aan te kaarten. Het is algemene lijn in de rechtspraak dat bij een ontslag wegens disfunctioneren een dossier door de werkgever moet zijn opgebouwd, waaruit dit disfunctioneren blijkt. De aandachtspunten voor dossieropbouw zijn in een checklist uiteengezet.

Gerelateerd