Terug naar overzicht

Burgerschapsonderwijs leeft: een update

Dat burgerschap leeft blijkt wel uit een recent onderzoek van ICCS (‘kennis Nederlandse jongeren over burgerschap en democratie loopt achter’) én een kritische noot hierop (‘neem conclusies ICCS met een korreltje zout’) van Piet van der Ploeg. Ondertussen zijn scholen druk bezig met de vormgeving. Een update, inclusief tips en handvatten rondom de vormgeving.

De kennis van Nederlandse jongeren over burgerschap, de democratische samenleving en de rol die zij daarin spelen, is gelijk aan het internationale gemiddelde. In vergelijking met de Scandinavische landen en deelstaat Noordrijn-Westfalen in Duitsland, loopt Nederland echter achter. Ook is de kennis van de Nederlandse leerlingen de afgelopen zes jaar, toen het onderzoek voor het eerst werd uitgevoerd, achteruit gegaan.

Onderzoek

Bovenstaande blijkt uit de recent gepubliceerde International Civic and Citizenschip Education Study. Het onderzoek is in totaal in 24 landen uitgevoerd. De Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen en het Kohnstamm Instituut voerden het Nederlandse onderzoeksdeel in opdracht van het ministerie van OCW uit. Lees de resultaten van het onderzoek ‘Burgerschap in beeld’ hier.

Kritische noot

‘De conclusies van de ICCS klinken zorgwekkend, maar moeten met een korreltje zout genoten worden. Ze hebben alleen betekenis binnen een specifiek ideologisch frame: dat van de ICCS en de autoriteiten en instanties die vinden dat scholen te weinig werk maken van de burgerschapsopdracht’. Aldus Piet van Ploeg, lector bij Academica University of Applied Sciences in Amsterdam en universitair hoofddocent bij de Rijksuniversiteit Groningen. Lees zijn kritische noot op het onderzoek van ICCS hier.

Tips en handvatten bij vormgeven burgerschapsonderwijs

Ondertussen blijven scholen druk bezig met de vormgeving van burgerschapsonderwijs. Het thema stond centraal tijdens het VBS Ledenevent in juni, VBS organiseerde er een kennissessie over en schreef meerdere online artikelen:

Gerelateerd