Terug naar overzicht

De kracht van het debat! Leerlingen Canisius College naar ECNAIS Debat Event in LissabonHet Canisius College in Nijmegen kent een bloeiende debatcultuur. Drie leerlingen van de debatclub mogen volgende week meedoen aan het ECNAIS Debat Event in Lissabon. ‘Zeker in de huidige polariserende samenleving is debatteren belangrijk. Het is een mooi instrument dat leerlingen leert te luisteren naar elkaar en dat bijdraagt aan kritisch denken, meningsvorming en het verplaatsen in de ander. Dat ze dit nu in internationale context mogen doen, biedt een extra dimensie’, aldus Jan van Deutekom, leraar Nederlands op het vwo.

Het Canisius College is een middelgrote middelbare school voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium). Debatteren is een onderdeel van het curriculum. De debatclub bestaande uit twaalf leerlingen debatteert zelfs een keer per week onder leiding van Van Deutekom.

Zelf selectie gemaakt

‘De leerlingen uit de debatclub waren direct enthousiast om mee te doen. Ze hebben zelf bepaald wie er mee mocht. Belangrijk is natuurlijk het goed beheersen van de Engelse taal. En voor een aantal leerlingen valt het in hun eindexamenperiode, waar zij voorrang aan wilden geven. Zodoende bleven er drie leerlingen over, een van 5-havo en twee van 5-vwo.’ Van Deutekom gaat als begeleider mee.

Vier stellingen

Het ECNAIS Debat Event vindt plaats op donderdag 20 en vrijdag 21 april in Lissabon. Teams met leerlingen uit elf landen te weten Nederland, Denemarken, Finland, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Spanje, Tsjechië, Polen, Bulgarije, Griekenland en Turkije gaan debatteren over de volgende stellingen.

  • Are we living in a ‘post-truth’ world?
  • How can we engage more young people in politics?
  • It is possible for European countries to achieve a common immigration policy?
  • Parental school choice reduces inequalities.

‘Dat de leerlingen midden in de proefwerkweek zitten, maakt de voorbereiding niet optimaal. Maandag komen we voor de laatste keer bijeen. We gaan proberen de rest van de debatgroep er ook bij te betrekken. Samen lopen we de stellingen langs, waarbij we nagaan welke argumenten goed en minder goed zijn en wat er wellicht aan inhoud nog mist. Verder besteed ik aandacht aan de manier van presenteren en speelt het welwillend stemmen van de toehoorder een belangrijke rol: pakkende anekdotes, humor en het probleem invoelbaar maken voor het publiek.’

Interactie tussen leerlingen

Er wordt niet alleen gedebatteerd in Lissabon. Zo is er ook de mogelijkheid om scholen te bezoeken. ‘Of de leerlingen daar mee naartoe gaan, dat weet ik niet. Wat mij betreft mogen ze overdag ook de stad in, als ze het maar met leerlingen uit andere landen doen, zodat er interactie ontstaat tussen leerlingen met verschillende nationaliteiten en achtergronden. Dat wil ik ook graag bewerkstelligen’, sluit Van Deutekom af.

Na de meivakantie vertellen de leerlingen in de VBS-nieuwsbrief hoe zij het event hebben ervaren.

Over ECNAIS
ECNAIS is een niet-politieke, niet-confessionele, internationale vereniging voor samenwerking tussen nationale verenigingen van bijzondere scholen in Europese landen. VBS is één van de oprichters, omdat we ook vrijheid van onderwijs in Europees verband voorstaan. ECNAIS ziet initiatieven van het maatschappelijk middenveld in het onderwijs als een manier om een ​​democratische benadering van pluralisme te bevorderen. Ook zet ECNAIS er zich voor in om de schoolkeuze van ouders en de vrijheid van onderwijs te bevorderen en te respecteren.

Gerelateerd