Terug naar overzicht

QuickScan Burgerschap vernieuwd

De QuickScan Burgerschap is een hulpmiddel voor scholen om een beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot het burgerschapsonderwijs in de eigen school. De uitkomsten maken inzichtelijk hoe het burgerschapsonderwijs op dit moment in de school ervaren wordt. Het is een hulpmiddel om in gesprek te gaan, zodat je gezamenlijk de koers en ontwikkelpunten kunt bepalen.

Wat is er nieuw? De nieuwe QuickScan Burgerschap:

  • is voor po én vo;
  • sluit nauwer aan op de Negen IJkpunten voor goed burgerschapsonderwijs;
  • bevat een aantal nieuwe elementen, zoals vragen over de basiswaarden en kwaliteitszorg;
  • heeft een vernieuwde Toolbox.

Lees hier alles over de QuickScan Burgerschap

Gerelateerd