Terug naar overzicht

Hoe zorg je voor doelgericht en samenhangend burgerschapsonderwijs?

Tijdens de online kennissessie ‘Doelgericht en samenhangend burgerschapsonderwijs’ ging Esther van den Berg (Expertisecentrum Burgerschap) dieper in op hoe je samenhangende doelen voor je burgerschapsonderwijs ontwikkelt en hoe je die vervolgens kunt meten. Een korte impressie.

Van het begrip burgerschap bestaan veel definities, er is dus geen consensus. In hele brede termen verstaan we eronder: “het bevorderen van verbinding met en participatie in de samenleving. In de wet is burgerschapsonderwijs opgenomen. De kern is dat scholen op een doelgerichte en samenhangende wijze werken aan burgerschap.

In de wet staan kaders, de invulling van burgerschapsonderwijs ligt bij de scholen zelf. Deze is in lijn met de visie van de school en houdt rekening met je eigen leerlingpopulatie en met de context.

Scholen doen al veel aan burgerschap, alleen is het aanbod niet doelgericht en samenhangend. Daarom is het goed in kaart te brengen welke activiteiten je al doet en hoe deze passen bij je visie. Daarnaast moet je nadenken wat je als school je leerlingen wilt meegeven als ze jouw school verlaten. Wat is onze (burgerschaps)opdracht als school? Wat hebben onze leerlingen nodig? Zo ontwikkel je schoolspecifieke burgerschapsdoelen.

Burgerschap meten is zinvol

Waarom zou je burgerschapsactiviteiten meten? Vooral om een kwaliteitsslag te blijven maken: door regelmatig te meten en te evalueren kun je zien hoe de activiteiten en je gehele aanpak werkt. En welke aanpassingen er nodig zijn. Dat vraagt de wet ook: evalueren en verantwoording afleggen. Door de ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen is het onderwijs bij te sturen en af te stemmen op de actuele leerbehoefte.

Goed meten begint bij heldere doelen stellen. Op basis van je schoolvisie, je leerlingen en de context van je school bepaal je wat je leerlingen met burgerschapsonderwijs wilt meegeven. En welke concrete doelen daaronder hangen.

De school kan de burgerschapscompetenties van leerlingen in kaart brengen door (ook) een gestandaardiseerd instrument te gebruiken. Meestal is daarbij sprake van een benchmark-aanpak. Dat wil zeggen dat de uitkomsten van de meting worden vergeleken met bijvoorbeeld de resultaten van een eerdere meting, zodat zichtbaar wordt of er sprake is van groei. Ook kunnen de resultaten worden vergeleken met de resultaten van andere, vergelijkbare scholen.

Meer weten?

Kijk op https://www.expertisepuntburgerschap.nl/

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!

Heb je een vraag, wil je advies of sparren over het leerlingdossier of een ander onderwerp neem dan contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via: 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of Whatsapp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur.

 

Gerelateerd