Terug naar overzicht

34 nieuwe scholen mogen in 2023 van start

Het ministerie van OCW heeft bekendgemaakt welke initiatieven mogen starten met een nieuwe school. In totaal kwamen 56 aanvragen binnen: 40 voor het primair onderwijs, 16 voor het voortgezet onderwijs. Uiteindelijk gaan 32 basisscholen en 2 middelbare scholen vanaf september 2023 beginnen. Vooral burgerschapsonderwijs was bij veel van de afgevallen initiatieven in het voortgezet onderwijs niet op orde, blijkt uit de beoordeling van de Onderwijsinspectie.

De wet omtrent het stichten van nieuwe scholen is in de afgelopen jaren gewijzigd. Niet langer is de richting van de nieuw op te richten school leidend, maar de belangstelling van de ouders en leerlingen en de verwachte kwaliteit van het onderwijs. Op deze manier wil het ministerie dat scholen die voorheen niet in aanmerking kwamen voor bekostiging, wél een plek in het onderwijslandschap krijgen. Tegelijkertijd zijn de eisen die gesteld worden aan de nieuwe scholen op het gebied van onderwijskwaliteit aangescherpt. De plannen omtrent burgerschapsonderwijs zijn bijvoorbeeld expliciet onderdeel van de beoordeling.

Lees hier het nieuwsbericht van OCW en de brief van minister Wiersma
Bekijk hier de beoordeling per initiatief

(1 juni 2022)

Gerelateerd