Terug naar overzicht

Wat doe je als je een zieke sollicitant hebt aangenomen?

Waar mag de werkgever naar vragen bij een sollicitatie en welke informatie moet een sollicitant uit zichzelf geven? Hoe zit dat bijvoorbeeld met gezondheidsklachten die een sollicitant ongeschikt maken voor de functie? We zetten het op een rijtje.

Allereerst de belangrijkste uitgangspunten uit het arbeidsrecht:

  • Of een sollicitant beschikt over de gewenste kwaliteiten, vaardigheden en diploma’s is aan de werkgever om te bepalen. Hier ligt het risico dus bij de werkgever.
  • Over een eventuele zwangerschap hoeft een sollicitant niets te zeggen (ook niet bij een dienstverband voor bepaalde tijd).
  • Je mag als werkgever niet vragen naar gezondheidstoestand of ziekteverzuim bij vorige werkgevers.
  • Wat wel mag is de functie duidelijk omschrijven en vragen aan de sollicitant of deze in staat is die uit te voeren.

Een casus uit het voortgezet onderwijs
Een middelbare school neemt een docent in dienst voor 0,8 fte. In de sollicitatieprocedure komen eventuele gezondheidsklachten niet ter sprake, de werknemer geeft hierover geen informatie.

Twee maanden later meldt de docent zich ziek en bezoekt de bedrijfsarts. Die acht de docent bij aanvang van het dienstverband al arbeidsongeschikt (en constateert dat de docent gedeeltelijk onder begeleiding van het UWV is). De docent was ruim een jaar bekend met deze klachten, behandeling had nog geen verbetering geleverd.

De werkgever deelt de docent onder andere mee de bezoldiging stop te zetten. De docent heeft in deze situatie wel recht op ziekteverlof. De docent bericht vervolgens de werkgever dat hij ten tijde van het sollicitatiegesprek meende 32 uur per week te kunnen. En dat hij daarom de functie als haalbaar achtte. De docent meent ook niet bewust onjuiste of onvolledige informatie over de gezondheidstoestand te hebben verstrekt ten tijde van de benoeming. De werkgever denkt daar anders over, deze wil de arbeidsovereenkomst op grond van dwaling vernietigen. Dwaling houdt in, dat de ene partij de overeenkomst niet zou hebben gesloten bij een juiste voorstelling van zaken.

De kantonrechter oordeelt dat de arbeidsovereenkomst terecht is vernietigd door de werkgever, op grond van dwaling. Door werkgever niet volledig over zijn arbeidsongeschiktheid in te lichten, heeft bij werkgever een juiste voorstelling van zaken ontbroken bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst.

Tips

  • Omschrijf tijdens sollicitatiegesprekken duidelijk uit welke taken de functie bestaat.
  • Vraag vervolgens aan de sollicitant of hij of zij in staat is deze taken uit te voeren.
  • Je kunt bijvoorbeeld vragen om concreet te beschrijven hoe hij of zij de taken eerder heeft verricht, of wat hij of zij van plan is te gaan doen als er een arbeidsovereenkomst zou worden gesloten.
  • De werknemer dient essentiële informatie te verstrekken die de werkgever helderheid bieden over de vraag of de werknemer in staat is de functie te vervullen zonder dat zijn gezondheidstoestand zodanig is dat dit hem ingrijpend en langdurig belemmert in de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden.
  • De bewijslast ligt in eerste instantie bij de werkgever.

Meer weten? De VBS Helpdesk staat voor je klaar!

Neem voor vragen, sparren of advies contact op met Nienke Daniels van de VBS Helpdesk. Zij is dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur via:
– Telefoon: 070 – 331 52 15
– E-mail: helpdesk@vbs.nl

– WhatsApp: 06-330 296 94

Gerelateerd