Terug naar overzicht

De kracht van een 100-jarige: De Leeuwarder Schoolvereniging.

In mei vierde VBS-lid de Leeuwarder Schoolvereniging haar honderdjarig bestaan met een uitgebreide feestweek. Wat is de kracht van de vereniging? En hoe ziet de toekomst eruit? De directeur is Berdina Seinstra.

“We hebben een grote betrokkenheid van ouders en leerlingen bij de school. Dat is niet zo vreemd, onze school is in 1922 opgericht door ouders omdat ze de nieuwe overheidsschool niet vonden passen bij hun kinderen. Ons doel was – en is nog steeds – om onze leerlingen voor te bereiden op een zinvolle deelname aan de samenleving. We hebben aandacht voor de volledige en harmonieuze ontplooiing van ieder kind, onder andere door het onderwijs rondom levensechte thema’s in te richten en ruimte te bieden voor individuele leervragen en talentontwikkeling.

Volledige ontwikkeling van leerlingen
We hebben van oudsher een hoog ambitieniveau, met aandacht voor de volledige ontwikkeling. Daarom werken we met vakleerkrachten en bieden we plusklassen en remedial teaching aan. Dat is wat me persoonlijk ook erg aanspreekt en dat me al meer dan 25 jaar aan deze school bindt. Uiteraard hebben we de afgelopen jaren ook vooruit gekeken. In samenspraak met de ouders zijn we meer nadruk gaan leggen op wereldburgerschap, op de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen en op thematisch onderwijs. We zijn bijvoorbeeld overgestapt op het International Primary Curriculum, een curriculum en onderwijsconcept voor het basisonderwijs waarin leren centraal staat.

Onze focus ligt niet op groei van de school, maar op kwaliteit: meer differentiatie en gepersonaliseerd leren. Zoals gezegd, we hebben een hoog ambitieniveau, en dat vragen we ook van onze leraren. Je moet bijvoorbeeld goed kunnen differentiëren in je klas. Ook op het teamniveau hebben we de koers verlegd: meer samen ontwikkelen en lessen voorbereiden.

We hebben een groot team, dat is prettig. Met de gelden voor werkdrukverlaging hebben we een aantal parttimers extra uren gegeven. Zij nemen werk uit handen van andere leerkrachten, bijvoorbeeld door lessen of de administratie over te nemen. Als er iemand ziek is kunnen we uit ons eigen team iemand laten invallen. Je hoeft dan iemand niet in te werken. Dat bevalt erg goed.

Jubileumweek
De jubileumweek was geweldig, met het team en alle ouders en (oud-)leerlingen. We hebben teruggekeken, maar ook vooruit. We hebben onze leerlingen laten nadenken – met zogenaamde Denksleutels – over wonen, vervoer, eten, muziek en andere zaken over 30 jaar. Een groepje had een tekening gemaakt hoe een stad in een bos eruit zou zien. Een ander groepje had bedacht hoe een vliegtuig wolken opzuigt om die om te zetten in waterstof als energiebron. Onze oud-leerling Diederik Samsom is een middag bij ons geweest, voor de Europese Unie is hij bezig met klimaatbeleid. Hij heeft de tekeningen en mindmaps van de leerlingen mee naar Brussel genomen.”


Op de startdag van de week ging iedereen terug naar 1922


Een leerling komt uit de tijdmachine


Diederik Samson op zijn oude school

(1 juni 2022)

Gerelateerd